برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1388 , دوره  19 , شماره  67 ; از صفحه 36 تا صفحه 41 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي همبستگي راهبردهاي مقابله اي به کار گرفته شده پس از ترخيص و وضعيت سلامت بيماران دچار سوختگي مراجعه کننده به بيمارستان هاي سوختگي و ترميمي شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان شریعتی، جنب بیمارستان مفید، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سوختگي سومين عامل مرگ زودرس بوده و سبب کاهش کيفيت زندگي و ناتواني مي شود. بدشکلي و اختلال در عملکرد بيماران دچار سوختگي، بازگشت آنها را به جامعه مشکل مي سازد. اين بيماران غالبا از راهبردهاي مقابله اي نامناسب استفاده مي نمايند که باعث عدم پذيرش بيماري، پيگيري نکردن درمان و اختلال در وضعيت سلامت خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف بررسي همبستگي راهبردهاي مقابله اي پس از ترخيص و وضعيت سلامت در بيماران دچار سوختگي مراجعه کننده به بيمارستان هاي سوختگي و ترميمي شهر تهران در سال 1388 انجام شد.
مواد و روش ها: در اين پژوهش توصيفي همبستگي، 89 بيمار دچار سوختگي که در هنگام سوختگي سن بالاي 15 سال و سوختگي متوسط يا بيشتر داشتند و از سوختگي آنان حداقل يک ماه و حداکثر 5 سال گذشته بود، از طريق نمونه گيري در دسترس وارد مطالعه شدند. جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه هاي «مشخصات فردي»، «وضعيت سلامت مخصوص بيماران دچار سوختگي» و «راهبردهاي مقابله اي مخصوص بيماران دچارسوختگي» استفاده شد. پس از تعيين اعتبار محتوا و صوري، پايايي ابزارها با روش ثبات دروني تعيين گرديد. سپس داده ها با روش خودگزارش دهي و کسب برخي از اطلاعات از طريق پرونده جمع آوري شده و از طريق اس پي اس اس 14 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند
.
يافته ها: بيشتر واحدهاي مورد پژوهش (
41.6 درصد)، از وضعيت سلامت متوسط برخوردار بودند. هيچ يک از اين بيماران وضعيت سلامت بسيار خوب نداشتند. در بعد «جسمي» با ميانگين 44 درصد از وضعيت سلامت بهتري نسبت به ابعاد ديگر برخوردار بودند. بعد «رواني» با ميانگين 40.21 درصد، در سطح دوم و بعد «اجتماعي - اقتصادي» با ميانگين 39.32 درصد، در سطح سوم قرار گرفتند. علاوه بر اين، نتايج نشان داد که بيشتر واحدهاي مورد پژوهش (ميانگين 56.8 درصد)، پس از ترخيص از «راهبرد مقابله اي اجتناب» و کمترين آنها (ميانگين 51 درصد) از «راهبرد مقابله اي مبتني بر هيجان» استفاده کرده بودند. علاوه بر اين، نتايج پژوهش بيانگر اين مطلب بود که بين وضعيت سلامت و راهبردهاي مقابله اي همبستگي وجود داشت. افرادي که از راهبرد مقابله اي «اجتناب» استفاده کرده بودند، وضعيت سلامت ضعيف تري داشتند که در بعد سلامت رواني معني دار بود (P=0.01).
نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاضر بيانگر آن بود که واحدهاي مورد پژوهش در بعد «جسمي» داراي بيشترين و در بعد «اجتماعي - اقتصادي» داراي کمترين ميانگين بودند و اکثر واحدهاي مورد پژوهش از راهبرد مقابله اي اجتناب استفاده کرده بودند. همچنين بين دو متغير وضعيت سلامت و راهبردهاي مقابله اي همبستگي وجود داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صفوی بیات، ز.، و قاسمی، م.، و محتشمی، ج.، و نادری، ن.، و اکبرزاده باغبان، ع. (1388). بررسی همبستگی راهبردهای مقابله ای به کار گرفته شده پس از ترخیص و وضعیت سلامت بیماران دچار سوختگی مراجعه کننده به بیمارستان های سوختگی و ترمیمی شهر تهران. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), 19(67), 36-41. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190916Vancouver : کپی

صفوی بیات زهرا، قاسمی مریم، محتشمی جمیله، نادری نادره، اکبرزاده باغبان علیرضا. بررسی همبستگی راهبردهای مقابله ای به کار گرفته شده پس از ترخیص و وضعیت سلامت بیماران دچار سوختگی مراجعه کننده به بیمارستان های سوختگی و ترمیمی شهر تهران. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery). 1388 [cited 2021May08];19(67):36-41. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190916IEEE : کپی

صفوی بیات، ز.، قاسمی، م.، محتشمی، ج.، نادری، ن.، اکبرزاده باغبان، ع.، 1388. بررسی همبستگی راهبردهای مقابله ای به کار گرفته شده پس از ترخیص و وضعیت سلامت بیماران دچار سوختگی مراجعه کننده به بیمارستان های سوختگی و ترمیمی شهر تهران. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), [online] 19(67), pp.36-41. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190916. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 55 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی