برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  20 , شماره  4 (50) ; از صفحه 578 تا صفحه 594 .
 
عنوان مقاله: 

پيامدهاي گلازني (سرشاخه زني) بر مشخصه هاي زيست سنجي درخت وي ول (.Quercus libani Oliv) در جنگل هاي بلکه شهرستان بانه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج
 
چکیده: 

گلازني (سرشاخه زني) درختان بلوط ازجمله برداشت هاي سنتي و عرفي است که در جنگل هاي زاگرس شمالي انجام مي شود و بر مشخصه هاي زيست سنجي درختان بلوط تاثيرگذار است. به منظور بررسي پيامدهاي گلازني بر مشخصه هاي زيست سنجي وي ول (Quercus libani)، يک توده کمتر دخالت شده (قبرستان) به مساحت 0.65 هکتار و يک توده گلازني شده در مجاورت آن به مساحت 2.5 هکتار و با شرايط فيزيوگرافي تقريبا مشابه در روستاي بلکه شهرستان بانه انتخاب گرديد. براي بررسي ويژگي هاي ساختاري، در هر دو توده با روش آمار برداري صد در صد مشخصات کمي شامل قطر برابر سينه، ارتفاع کل، ارتفاع تنه و دو قطر عمود بر هم تاج درختان وي ول با قطر برابر سينه بيشتر از پنج سانتي متر اندازه گيري شد. به منظور بررسي رويش قطري، در توده گلازني شده 19 اصله و در توده کمتر دخالت شده 26 اصله وي ول با مبدا رويشي شاخه زاد به صورت تصادفي به عنوان درخت نمونه انتخاب و از هر درخت نمونه يک جفت نمونه رويشي با استفاده از مته سال سنج از ارتفاع 50 سانتي متري تنه بر اساس روش شاين گروبر استخراج شد. رويش جاري سالانه نمونه ها اندازه گيري و متوسط رويش جاري سالانه و درصد رويش قطري در طبقه هاي قطري درختان نمونه تعيين شد. نرمال بودن توزيع داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف- سميرنف و مقايسه مشخصه هاي زيست سنجي درختان وي ول بين دو توده با استفاده از آزمون t مستقل انجام شد. نتايج نشان داد که از نظر مشخصه هاي قطر برابر سينه، طول تنه، سطح تاج و ارتفاع کل (در طبقه هاي قطري مياني) درختان وي ول، بين دو توده در سطح يک درصد اختلاف معني داري وجود دارد، به طوري که مقدار اين مشخصه ها در توده کمتر دخالت شده بيشتر از توده گلازني شده بود. در طبقه هاي قطري 15 تا 21 سانتي متر، طول تاج توده گلازني شده بيشتر از توده کمتر دخالت شده بود و بين دو توده اختلاف معني داري وجود داشت. همچنين متوسط رويش قطري و متوسط درصد رويش قطري در توده گلازني شده به ترتيب 3.41 ميلي متر و 2.83 درصد و مقادير متناظر آنها در توده کمتر دخالت شده به ترتيب 2.23 ميلي متر و 1.02 درصد بود که از اين نظر بين دو توده در سطح يک درصد تفاوت معني داري وجود داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 57 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی