برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1388 , دوره  19 , شماره  67 ; از صفحه 13 تا صفحه 20 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي کيفيت ارتباط کلامي گروه درمان با کودکان زير سه سال بستري در بيمارستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، میدان توحید، جنب بیمارستان امام خمینی (ره)، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: کودکان به دلايل مختلف، تجربه بستري شدن در بيمارستان را دارند. نظر به اهميت برقراري روابط انساني و ارتباط کلامي با آنها در توسعه احساس امنيت و اعتماد آنها به گروه درمان، مطالعه حاضر با هدف تعيين نحوه برقراري ارتباط کلامي گروه درمان با کودکان زير سه سال بستري در بيمارستان انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت توصيفي - مقطعي در سال 1386 انجام شد. آزمودني ها کليه پزشکان و پرستاران شاغل در بخش هاي کودکان بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران مشتمل بر 253 پرستار و 87 پزشک بودند. ابزار مطالعه شامل پرسشنامه اطلاعات فردي و چک ليست برقراري ارتباط کلامي در سه سطح ارتباط خوب، متوسط و ضعيف بود. همچنين براي ارزشيابي دقيق تر تفاوت هاي سني و نيازهاي ارتباطي، چک ليست پژوهشگر ساخته در دو گروه سني 1-0 سال و 3-1 سال تنظيم شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و تحليلي شامل آزمون مجذور کاي دو (
c2) و آزمون دقيق فيشر در نرم افزار اس پي اس اس 11 استفاده شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد بيشترين درصد پرستاران بالين (
41.9 درصد) با کودکان زير يک سال و 60.8 درصد آنها با کودکان 3-1 سال داراي ارتباط کلامي ضعيف، 42.3 درصد سرپرستاران با کودکان زير يک سال و 3-1 سال داراي ارتباط کلامي خوب و بيشترين درصد پزشکان (38.4 درصد) با کودکان زير يک سال و 48.9 درصد آنها با کودکان 3-1 سال ارتباط کلامي خوب داشتند. بين کيفيت برقراري ارتباط کلامي پرستاران بالين با مشخصات فردي دارا بودن فرزند، سطح تحصيلي، نوبت کاري و سرپرستاران با سطح تحصيلي همبستگي معني دار آماري وجود داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايچ نشان داد کيفيت برقراري ارتباط کلامي بيشترين درصد پرستاران بالين با کودکان زير سه سال بستري در سطح ضعيف و کيفيت ارتباط کلامي بيشترين درصد سرپرستاران و پزشکان با کودکان زير سه سال بستري خوب مي ‌باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

گودرزی، ز.، و درویش، آ.، و نیلی، ف.، و خوشابی، ک.، و مهران، ع.، و نوری کرمانشاهی، س.، و تباری، ف.، و وسکویی اشکوری، خ.، و ناجی، ت.، و قدوسی، ر. (1388). بررسی کیفیت ارتباط کلامی گروه درمان با کودکان زیر سه سال بستری در بیمارستان. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), 19(67), 13-20. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190872Vancouver : کپی

گودرزی زهرا، درویش آسیه، نیلی فیروزه، خوشابی کتایون، مهران عباس، نوری کرمانشاهی سوسن، تباری فریبا، وسکویی اشکوری خورشید، ناجی تهمینه، قدوسی رضوان. بررسی کیفیت ارتباط کلامی گروه درمان با کودکان زیر سه سال بستری در بیمارستان. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery). 1388 [cited 2021September17];19(67):13-20. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190872IEEE : کپی

گودرزی، ز.، درویش، آ.، نیلی، ف.، خوشابی، ک.، مهران، ع.، نوری کرمانشاهی، س.، تباری، ف.، وسکویی اشکوری، خ.، ناجی، ت.، قدوسی، ر.، 1388. بررسی کیفیت ارتباط کلامی گروه درمان با کودکان زیر سه سال بستری در بیمارستان. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), [online] 19(67), pp.13-20. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190872. 

 
بازدید یکساله 49 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی