برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  20 , شماره  4 (50) ; از صفحه 525 تا صفحه 538 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تنوع بي مهرگان لاشبرگ عرصه هاي جنگل طبيعي و جنگل کاريهاي پهن برگ و سوزني برگ در مازندران (مطالعه موردي: دارابکلا)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، ساری
 
چکیده: 

با اهميت ترين نقش بي مهرگان لاشبرگ، تجزيه لاشبرگ ها و کمک در چرخه عناصر غذايي است. اين تحقيق به ارزيابي تنوع بي مهرگان لاشبرگ در عرصه هاي جنگل کاري 20 ساله توسکاي ييلاقي، پلت، بلندمازو، زربين و عرصه جنگل طبيعي مجاور آنها در منطقه دارابکلا مي پردازد.جهت بررسي در هر تيمار، ابتدا يک عرصه يک هکتاري تعيين و در آن ده پلات 100 مترمربعي با ابعاد شبکه 10×10 متر به صورت سيستماتيک تصادفي انتخاب شد. در هر فصل کليه لاشبرگ هاي موجود در ميکروپلات هاي يک مترمربعي جمع آوري و به آزمايشگاه منتقل گرديد. در طول چهار فصل، بي مهرگان لاشبرگ در 200 ميکروپلات يک متر مربعي مورد شناسايي و شمارش قرار گرفت. همچنين در هر مرحله از نمونه برداري، متغيرهاي متعددي از ويژگي هاي توده، لاشبرگ و خاک اندازه گيري شد. تنوع بي مهرگان لاشبرگ نيز با استفاده از شاخص هاي شانون و سيمپسون تعيين گرديد. بر اساس نتايج تحقيق حاضر روند کاهش مقادير تنوع بي مهرگان لاشبرگ (سيمپسون) به ترتيب شامل عرصه هاي جنگل کاري توسکا، پلت، عرصه جنگل طبيعي و جنگل کاري هاي زربين و بلند مازو بوده است. همچنين تجزيه و تحليل مولفه هاي اصلي نشان داد که تغييرات فصلي تنوع بي مهرگان لاشبرگ، تحت تاثير متغيرهاي درجه حرارت، تاج پوشش، شدت نور نسبي، رطوبت لاشبرگ، رطوبت خاک و مقادير فسفر و نسبت کربن آلي بر فسفر لاشبرگ مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 42 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی