برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان بروز زخم فشاري و عوامل خطر مرتبط با آن در بيماران بستري در بخش ارتوپدي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان شریعتی، جنب بیمارستان مفید، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: زخم فشاري با عوارضي چون کاهش کيفيت زندگي و افزايش هزينه درمان، به عنوان يک مساله مهم در مراقبت پرستاري مطرح است. شناسايي عوامل خطر در ايجاد زخم فشاري مي تواند براي اقدامات پيشگيري مفيد باشد. پژوهش حاضر با هدف تعيين ميزان بروز زخم فشاري و عوامل خطر مرتبط با آن در بيماران بستري در بخش هاي ارتوپدي تهران انجام شده است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصيفي است. تعداد 330 بيمار بستري در بخش هاي ارتوپدي بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي که در زمان پذيرش فاقد زخم فشاري بوده، به علل مختلف درماني قادر به حرکت نبوده و يا فقط به کمک وسايل کمک حرکتي قادر به حرکت بودند به روش نمونه گيري در دسترس در پژوهش وارد شدند. ابزارهاي استفاده شده در اين پژوهش پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک، مقياس درجه بندي «انجمن ملي مشاوره زخم فشاري»
National Pressure Ulcer Advisory Panel و «مقياس بررسي خطر زخم فشاري برادن» Braden Pressure Ulcer Risk Assessment Scale بود. جهت بررسي اعتبار ابزارها از روش شاخص اعتبار محتوا استفاده شد. براي تعيين پايايي هر دو مقياس از روش مشاهده هم زمان استفاده شد. سپس داده ها با نرم افزار اس پي اس اس 15 و روش رگرسيون لجستيک مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: يافته ها نشان داد که در
13.9 درصد واحدهاي پژوهش زخم فشاري ايجاد شد که 76.1 درصد از زخم هاي فشاري ايجاد شده از نوع درجه 1، 21.7 درصد از نوع درجه 2 و 2.2 درصد از نوع درجه 3 بودند. در 37 درصد از واحدهاي پژوهش زخم فشاري در ناحيه خاجي، در 34.8 درصد در ناحيه دنبالچه، 17.4 درصد در ناحيه پاشنه و در 10.9 درصد زخم فشاري در ناحيه خاجي و پاشنه ايجاد شد. در اين مطالعه عوامل خطر ايجاد زخم فشاري در بيماران بستري در بخش ارتوپدي شامل سن بالا، طولاني بودن زمان بستري، تشخيص بيماري، نوع درمان، کاهش فعاليت و کاهش تحرک بود.
نتيجه گيري: ميزان بروز زخم فشاري در مطالعه ايران مشابه بيمارستان هاي ساير کشورهاي دنيا است و عوامل خطر ايجاد زخم فشاري در بيماران بستري در بخش ارتوپدي سن بالا، طول زمان بستري بالا، تشخيص بيماري، نوع درمان، کاهش فعاليت و کاهش تحرک مي باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 533 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی