برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1392 , دوره  10 , شماره  1 ; از صفحه 95 تا صفحه 108 .
 
عنوان مقاله: 

چشم اندازهاي برنامه ريزي آموزش ترکيبي در فعاليت هاي ياددهي - يادگيري دانشگاه علوم پزشکي اصفهان بر اساس الگوي SWOT

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان، دروازه شیراز، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مراکز آموزش پزشکي همواره به دنبال روش هاي آموزشي بوده اند که در مقابل ساير روش هاي آموزشي از کارايي و اثربخشي بالاتري برخوردار باشند. از اين رو پژوهش حاضر با هدف شناسايي چشم انداز آموزش ترکيبي (Blended learning) بر اساس الگوي SWOT در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان انجام شد.
روش کار: تحقيق به روش آميخته و از نوع اکتشافي بود. جامعه پژوهش شامل کليه اعضاي هيات علمي و دانشجويان مقطع دکتري بود که 39 نفر از اعضاي هيات علمي، 102 نفر از دانشجويان بر اساس نمونه گيري تصادفي طبقه اي براي تحقيق کمي و تعداد 10 نفر از متخصصان بر اساس نمونه گيري هدفمند براي انجام مصاحبه انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها در بخش کمي استفاده از پرسشنامه محقق ساخته روا و پايا و در بخش کيفي مصاحبه هاي عميق نيمه ساختاريافته بود.
يافته ها: نتايج تحقيق حاکي از معني دار بودن حيطه هاي قوت ها و ضعف ها در بعد دروني و فرصت ها و تهديدها در بعد بيروني بود. همچنين در مورد حيطه قوت ها، بين ديدگاه ها همخواني وجود داشت اما در ساير حيطه ها اختلاف معني داري وجود داشت. همچنين نقاط قوت و فرصت ها نسبت به ضعف ها و تهديدهاي آموزش ترکيبي داراي اولويت بود
.
نتيجه گيري: با وجود ضعف ها و تهديدهايي که در صورت اجراي آموزش ترکيبي وجود دارد اما کليه شرکت کنندگان در اين تحقيق نسبت به چشم اندازهاي اين آموزش در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان خوش بين هستند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زمانی، ب.، و ببری، ح. (1392). چشم اندازهای برنامه ریزی آموزش ترکیبی در فعالیت های یاددهی - یادگیری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس الگوی SWOT. گام های توسعه در آموزش پزشکی (STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION), 10(1), 95-108. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190849Vancouver : کپی

زمانی بی بی عشرت، ببری حسن. چشم اندازهای برنامه ریزی آموزش ترکیبی در فعالیت های یاددهی - یادگیری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس الگوی SWOT. گام های توسعه در آموزش پزشکی (STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION). 1392 [cited 2021August05];10(1):95-108. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190849IEEE : کپی

زمانی، ب.، ببری، ح.، 1392. چشم اندازهای برنامه ریزی آموزش ترکیبی در فعالیت های یاددهی - یادگیری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس الگوی SWOT. گام های توسعه در آموزش پزشکی (STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION), [online] 10(1), pp.95-108. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190849. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 128 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی