برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1392 , دوره  10 , شماره  1 ; از صفحه 42 تا صفحه 49 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي توانمندي نسخه نويسي پزشکان جوان و کارورزان پزشکي استان کردستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، سنندج، کردستان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: يک راه اصولي براي اطلاع از الگوي تجويز و مصرف داروها، بررسي نسخه هاي پزشکان تازه فارغ التحصيل و به ويژه کارورزهاي پزشکي است. اين مطالعه با هدف، تعيين توانمندي نسخه نويسي بيماري هاي شايع در کارورزان پزشکي طراحي و اجرا شده است.
مواد و روش ها: در يک مطالعه مقطعي، توانايي نسخه نويسي ده بيماري شايع در دانشجويان پزشکي در شرف فارغ التحصيلي و گروه تازه فارغ التحصيل دانشکده پزشکي سنندج در سال 1389 از طريق آزمون باليني ساختاردار عيني (
Objective structured clinicl examinationياOSCE ) مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين اقلام داروي نوشته شده در هر نسخه برابر 2.1 قلم دارو و ميانگين نمره کل شرکت کنندگان در همه ده ايستگاه 62 از 100 نمره بود. توانايي نسخه نويسي دانشجويان از نظر نوع دارو براي ده بيماري 81.5 درصد بود. از نظر دوز دارو 34.4 درصد نسخه ها و از نظر دفعات مصرف دارو 21.3 درصد آن ها صحيح بود. 24.1 درصد داروي اشتباهي براي بيمار تجويز کرده بودند. نيمي از واحدهاي مورد مطالعه، مدت درمان بيماري هاي ده گانه را به طور صحيح تعيين نمودند. خوانا بودن نسخه ها و عدم خط خوردگي به ترتيب 87.2 درصد و 84.7 درصد، نوشتن نام دارو 43.8 درصد و ثبت اسم بيمار در نسخه، 44.1 درصد صحيح ارزيابي شد و به طور تقريبي هيچ کدام از نسخه ها تاريخ و امضا نداشت. کمترين نمره به بيماري چربي خون با ميانگين 3.9 و بالاترين نمره به بيماري
(Chronic obstructive pulmonary disease) COPD با ميانگين 7.9 تعلق داشت. از نظر عوامل مرتبط نمره دختران بهتر از پسران بود P=0.03. نمره نسخه نويسي با معدل کل و نمره علوم پايه دانشجويان همبستگي ضعيفي را نشان داد (r=0.1).
نتيجه گيري: توانايي دانشجويان مورد مطالعه به نسبت قابل قبول بود، اما اطلاعات دانشجويان در خصوص موارد مهمي چون دوز دارو، دفعات مصرف و مدت درمان که در درمان بيماري نقش اساسي دارند، پايين بود و امر بازنگري در برنامه هاي آموزشي به ويژه در دوره انترني در خصوص نسخه نويسي را ضروري مي نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 170 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی