برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1392 , دوره  10 , شماره  1 ; از صفحه 27 تا صفحه 35 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش مهارت هاي يادداشت برداري بر خودکارامدي تحصيلي دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: يکي از اهداف تعليم و تربيت، آماده کردن دانشجويان براي رويارويي با مسايل آينده و نوآوري است، به همين دليل بايد مسايل مربوط به يادگيري آن ها در کانون توجه قرار گيرد و تقويت شود. پژوهش حاضر به منظور بررسي، تاثير آموزش مهارت هاي يادداشت برداري بر خودکارامدي تحصيلي دانشجويان انجام يافته است.
مواد و روش ها: پژوهش با روش آزمايشي (طرح پيش آزمون - پس آزمون با گروه شاهد) انجام شد. جامعه آماري شامل کليه دانشجويان مشغول به تحصيل در مقطع کارشناسي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر کرمان و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي کرمان ورودي 89 - 1388 بود. نمونه تحقيق شامل 110 نفر، 55 نفر گروه آزمايش (30 نفر دانشکده ادبيات و 25 نفر دانشکده بهداشت) و 55 نفر گروه شاهد (30 نفر دانشکده ادبيات و 25 نفر دانشکده بهداشت) بود که با روش نمونه گيري خوشه اي يک مرحله اي انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه خودکارامدي دانش آموز
Morgan-Jinks استفاده شد. پيش از اجراي آموزش در دو گروه پيش آزمون اجرا گرديد. بعد از اتمام دوره آموزش که فقط براي گروه آزمايش برگزار گرديد، از دو گروه پس آزمون گرفته شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي Independent–t و ANCOVA استفاده شد.
يافته ها: خودکارامدي تحصيلي دانشجويان گروه آزمايش دو دانشکده به طور کلي پس از آموزش مهارت هاي يادداشت برداري به طور معني داري افزايش يافت
(P<0.005). همچنين يافته هاي حاصل از مقايسه دو دانشکده آشکار ساخت که آموزش اين مهارت ها رابطه معني داري با خودکارامدي تحصيلي دانشجويان دانشکده بهداشت داشته است (P<0.005)، اما رابطه معني داري با خودکارامدي تحصيلي دانشجويان دانشکده ادبيات و علوم انساني مشاهده نشد (P>0.005).
نتيجه گيري: با توجه به تاثير مثبت آموزش مهارت هاي يادداشت برداري، به نظر مي رسد لازم است دست اندرکاران امر آموزش نسبت به ترويج آموزش اين مهارت ها سرمايه گذاري بيشتري نمايند و حتي المقدور در دوره هاي آموزشي استادان دانشگاه، مهارت هاي يادداشت برداري گنجانده شود تا اساتيد به عنوان افراد اثرگذار بر دانشجويان بتوانند روند آموزش و يادگيري اين مهارت ها را تسهيل نمايند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 247 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی