برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر کائولين فرآوري شده بر آفتاب سوختگي ميوه هاي انار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
 
چکیده: 

عارضه آفتاب سوختگي و تركيدگي ميوه انار، يكي از عوامل مهم خسارتزاي انار در ايران و ساير کشورهاي توليد کننده آن است. اين عارضه موجب کاهش کمي و کيفي انار مي گردد. در سال 1389، تاثير ماده طبيعي کائولين فرآوري شده (سپيدان (WP® به صورت محلول پاشي، در دو منطقه ساوه و گرمسار بر روي ارقام ملس و گلوباريک، در قالب طرح آماري بلوك هاي كامل تصادفي بررسي شد. اين محلول چهار مرتبه به فواصل 4 تا 5 هفته، در دو غلظت 3 و 5 درصد، در فاصله زماني خرداد تا شهريور ماه روي درختان پاشيده شد. در زمان برداشت ميزان شاخص آفتاب سوختگي و تركيدگي در ميوه ها بررسي گرديد. ميانگين شاخص آفتاب سوختگي ميوه هاي انار در تيمارهاي شاهد و محلول پاشي شده با کائولين پنج درصد، به ترتيب، 4.15 و 1.77 بدست آمد. در اين به ترتيب، حدود 44.7 و 4.2 درصد ميوه ها داراي آفتاب سوختگي شديد شدند. نتايج بيانگر کاهش ترکيدگي ميوه به ميزان 64 درصد و افزايش ميانگين وزن ميوه ها به ميزان 9 درصد نسبت به شاهد بود. نتايج بررسي ميزان کلروفيل برگ و فتوسنتز در درختان شاهد و محلول پاشي شده با کائولين فاقد اختلاف معني دار بود که نشان دهنده عدم تاثير سوء کائولين روي درختان انار مي باشد. با توجه به نتايج بدست آمده، چهار بار محلول پاشي درختان انار با کائولين فرآوري شده با غلظت پنج درصد، به فواصل 4 تا 5 هفته، مي تواند خسارت آفتاب سوختگي ميوه هاي انار را کاهش دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 507
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی