برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1392 , دوره  20 , شماره  1 ; از صفحه 97 تا صفحه 114 .
 
عنوان مقاله: 

استفاده از آزمون گاما براي انتخاب ورودي هاي بهينه در مدل سازي مقاومت برشي خاک با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان
 
چکیده: 

آزمون گاما ابزاري مناسب براي تعيين ترکيب بهينه ورودي ها و تعداد داده هاي مناسب براي رسيدن به کمترين ميانگين مربعات خطا در هر گونه مدل سازي غيرخطي پيوسته مي باشد. در اين پژوهش از فن آوري آزمون گاما براي انتخاب ورودي هاي بهينه از ميان 12 پارامتر ورودي (شامل ويژگي هاي خاک، توپوگرافي و پوشش گياهي) موثر در برآورد مقاومت برشي خاک استفاده شد. سپس با استفاده از دو گروه داده هاي ورودي مختلف، دو مدل شبکه عصبي مصنوعي براي برآورد مقاومت برشي خاک طراحي شد (مدل هاي 1 و 2). در مدل 1 از هر 12 پارامتر اندازه گيري شده به عنوان ورودي و در مدل 2 از 5 پارامتر بهينه به دست آمده از مطالعات آزمون گاما براي مدل سازي استفاده شد. بر اساس نتايج آزمون گاما، پارامتر شن ريز داراي کمترين مقدار گاما و ميانگين وزني قطر خاک دانه ها (MWD) داراي بيشترين مقدار گاما و نسبت v بودند. همچنين شاخص پوشش گياهي (NDVI)، درصد شن، شن خيلي ريز و جهت شيب، 4 پارامتر ديگري بودند که داراي کمترين مقدار گاما نسبت به ساير پارامترهاي اندازه گيري شده بودند. مقدار گاما براي اين پارامترها به ترتيب 0.2177، 0.2280، 0.2313 و 0.2318 بود. بنابراين بر اساس نتايج آزمون گاما 5 پارامتر شن خيلي ريز، شن ريز، درصد شن، NDVI و جهت شيب به عنوان ورودي هاي بهينه براي مدل سازي مقاومت برشي خاک با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي انتخاب شدند. مدل شبکه عصبي طراحي شده با استفاده از 5 پارامتر ورودي بهينه به دست آمده از مطالعات آزمون گاما (مدل 2)، داراي دقتي معادل با مدل شبکه عصبي طراحي شده با استفاده از 12 پارامتر ورودي (مدل 1) بود. مقادير ضريب هم بستگي (r) و ريشه ميانگين مربعات خطا (RMSE) براي مدل 2 به ترتيب 0.885 و 0.045 بود در حالي که مقدار اين شاخص ها براي مدل 1 به ترتيب برابر 0.891 و 0.058 بود. بنابراين به نظر مي رسد که بتوان از آزمون گاما براي انتخاب ورودي هاي بهينه موثرتر بر برآورد مقاومت برشي خاک براي کاهش حجم محاسبه ها و صرفه جويي در وقت و هزينه ها استفاده نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بسالت پور، ع.، و حاج عباسی، م.، و ایوبی، ش. (1392). استفاده از آزمون گاما برای انتخاب ورودی های بهینه در مدل سازی مقاومت برشی خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), 20(1), 97-114. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190749Vancouver : کپی

بسالت پور علی اصغر، حاج عباسی محمدعلی، ایوبی شمس اله. استفاده از آزمون گاما برای انتخاب ورودی های بهینه در مدل سازی مقاومت برشی خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی). 1392 [cited 2021July23];20(1):97-114. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190749IEEE : کپی

بسالت پور، ع.، حاج عباسی، م.، ایوبی، ش.، 1392. استفاده از آزمون گاما برای انتخاب ورودی های بهینه در مدل سازی مقاومت برشی خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 20(1), pp.97-114. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190749. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 317 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی