برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1392 , دوره  7 , شماره  3 ; از صفحه 229 تا صفحه 238 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه آموزش هاي ضمن خدمت، سابقه خدمت و تحصيلات با توانمندي شغلي معلمان زن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 
چکیده: 

هدف از انجام اين تحقيق، بررسي رابطه آموزش هاي ضمن خدمت، ميزان سابقه خدمت و تحصيلات با توانمندي شغلي معلمان است. اين تحقيق در صدد پاسخگويي به اين سوالات است که آيا بين آموزش هاي ضمن خدمت، سابقه خدمت و تحصيلات معلمان با توانمندي شغلي آنان رابطه اي وجود دارد؟ همچنين بين آموزش هاي ضمن خدمت و هر يک از مولفه هاي توانمندي رابطه اي وجود دارد؟ بدين منظور، معلمان زن مدارس راهنمايي شهرري به عنوان جامعه آماري مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه گيري به روش خوشه اي از ميان سه ناحيه شهرري صورت گرفت. براي ارزيابي توانمندي شغلي و مولفه هاي مرتبط با آن از پرسش نامه اي مشتمل بر 5 مولفه و 34 گويه استفاده شد. پايايي پرسش نامه ذکر شده به روش محاسبه پايايي دروني (آلفاي کرونباخ) صورت گرفته و 0.92 به دست آمد، روايي آن نيز با ارجاع و با استناد به توافق کارشناسان به دست آمد. روش تحقيق بکار گرفته شده توصيفي و از نوع همبستگي است. جهت تحليل داده ها از آمار توصيفي و آمار استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون، همبستگي پاره اي و رگرسيون به روش گام به گام) استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد که از ميان سه عامل آموزش هاي ضمن خدمت، سابقه و تحصيلات، تنها آموزش ضمن خدمت به طور معناداري با توانمندي شغلي ارتباط دارد. همچنين بين آموزش ضمن خدمت و هر يک از مولفه هاي توانمندي شغلي، رابطه معناداري وجود ندارد. به طور کلي نتايج تحقيق حاکي از اين است که آموزش هاي ضمن خدمت معلمان بر توانمندي شغلي آنان تاثير دارد و آن را افزايش مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دماوندی، م.، و الزامی، ع. (1392). بررسی رابطه آموزش های ضمن خدمت, سابقه خدمت و تحصیلات با توانمندی شغلی معلمان زن. فناوری آموزش (فناوری و آموزش), 7(3), 229-238. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190734Vancouver : کپی

دماوندی مجیدابراهیم، الزامی عصمت. بررسی رابطه آموزش های ضمن خدمت, سابقه خدمت و تحصیلات با توانمندی شغلی معلمان زن. فناوری آموزش (فناوری و آموزش). 1392 [cited 2021May08];7(3):229-238. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190734IEEE : کپی

دماوندی، م.، الزامی، ع.، 1392. بررسی رابطه آموزش های ضمن خدمت, سابقه خدمت و تحصیلات با توانمندی شغلی معلمان زن. فناوری آموزش (فناوری و آموزش), [online] 7(3), pp.229-238. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190734. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 168 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی