برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  4 , شماره  16 ; از صفحه 113 تا صفحه 130 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بين رهبري خدمتگزار و تعهد سازماني کارکنان هيات هاي ورزشي استان بوشهر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه بیرجند
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش تعيين ارتباط سبک رهبري خدمتگزار و تعهد سازماني کارکنان هيات هاي ورزشي است که به روش همبستگي و به شکل ميداني در ميان تمام کارکنان هيات هاي ورزشي استان بوشهر شامل 308 نفر اجرا شد. از اين تعداد، بر اساس جدول مورگان و به شيوه نمونه گيري تصادفي 169 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش دو پرسشنامه رهبري خدمتگزار (SLQ) و تعهد سازماني ماير و آلن بود که ضمن تاييد روايي، پايايي آن ها با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ به ترتيب 0.862 و 0.792 محاسبه شد. براي تحليل يافته ها، از روش هاي آمار توصيفي و نرم افزارهاي SPSS و Excel و آمار استنباطي (آزمون همبستگي پيرسون) استفاده شد. نتايج نشان دهنده وجود رابطه معني دار بين سبک رهبري خدمتگزار و متغيرهاي تعهد سازماني، عاطفي و هنجاري است، اما بين اين سبک و تعهد مستمر رابطه معني دار وجود ندارد (p<0.05). از ميان ابعاد تعهد، بعد عاطفي علاوه بر همبستگي زياد با رهبري خدمتگزار، بيشتر وفاداري کارکنان را به هيات ورزشي نشان مي داد. به طور کلي سطح رفتارهاي رهبري خدمتگزار در هيات هاي ورزشي نسبتا مطلوب است، اما تعهد سازماني در حد متوسط است. با توجه به نتايج، مديران هيات هاي ورزشي براي اجراي موفق سبک رهبري خدمتگزار بايد ضمن توجه به عواطف کارکنان، به ارتقاي بلوغ سازماني و رشد شغلي و فردي در تمام سطوح هيات توجه داشته باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خوشبختی، ج.، و کشتی دار، م.، و زنده بودی، م. (1391). ارتباط بین رهبری خدمتگزار و تعهد سازمانی کارکنان هیات های ورزشی استان بوشهر. مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی), 4(16), 113-130. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190717Vancouver : کپی

خوشبختی جعفر، کشتی دار محمد، زنده بودی مهدی. ارتباط بین رهبری خدمتگزار و تعهد سازمانی کارکنان هیات های ورزشی استان بوشهر. مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی). 1391 [cited 2021May11];4(16):113-130. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190717IEEE : کپی

خوشبختی، ج.، کشتی دار، م.، زنده بودی، م.، 1391. ارتباط بین رهبری خدمتگزار و تعهد سازمانی کارکنان هیات های ورزشی استان بوشهر. مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی), [online] 4(16), pp.113-130. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190717. 

 
بازدید یکساله 145 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی