برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1392 , دوره  20 , شماره  1 ; از صفحه 29 تا صفحه 53 .
 
عنوان مقاله: 

الگوي مناسب پيش بيني پذيرش کانال هاي مدرن آبياري (مورد مطالعه: منطقه سياخ دارنجان در استان فارس)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

با توجه به اين که بخش عظيمي از تلفات آب در مسير انتقال آن به مزارع اتفاق مي افتد. بنابراين به کارگيري کانال هاي مدرن آبياري به منظور استفاده بهينه از منابع آب کشور امري ضروري مي باشد. هدف اين پژوهش ارزيابي الگوهاي پيش بيني کننده پذيرش کانال هاي مدرن آبياري در بين کشاورزان مي باشد. به اين منظور الگوهاي نشر، تنگناهاي اقتصادي و چندبعدي مورد بررسي قرار گرفتند. روش پژوهش توصيفي و همبستگي بوده و از تکنيک تحليل تشخيصي استفاده شده است. با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده، نمونه پژوهش 207 نفر (51 نفر نپذيرنده و 156 نفر پذيرنده) از کشاورزان منطقه سياخ دارنجان استان فارس انتخاب گرديدند. داده هاي لازم براي اين پژوهش از طريق پرسشنامه جمع آوري گرديد. روايي صوري آن، بر اساس نظرسنجي از اساتيد صاحب نظر و کارشناسان صورت گرفت. همچنين براي تعيين ميزان اعتماد ابزار اندازه گيري با يک نمونه 28 نفري خارج از نمونه اصلي مصاحبه حضوري به عمل آمد و ضرايب آلفاي کرونباخ محاسبه شده پايايي سازه هاي پژوهش را تاييد کرد. نتايج بررسي الگوها بيانگر آن است که متغير درک کنترل رفتاري در الگوهاي چندبعدي و تنگناهاي اقتصادي و متغير نگرش نسبت به فعاليت هاي سازمان آب در الگوهاي چندبعدي و نشر مهمترين متغيرهاي متمايزکننده دو گروه پذيرنده و نپذيرنده مي باشند. همچنين يافته ها بيانگر آن است که الگوي چندبعدي توانايي بالاتري براي طبقه بندي کشاورزان پذيرنده و نپذيرنده کانال هاي مدرن آبياري دارد و با دقت و مطلوبيت بالاتري اين کار را انجام مي دهد. بنابراين کاربرد اين الگو در نشر کانال هاي مدرن آبياري بسيار مهم و کارساز مي باشد و اين امکان را براي متوليان بخش آب فراهم مي نمايد که به منظور افزايش پذيرش کانال هاي آبياري حداکثر بهره وري را به عمل آورده و با توجه به تابع به دست آمده از اين الگو احتمال پذيرش کانال هاي مدرن آبياري را محاسبه نموده و بر اساس آن اقدام هاي لازم را به عمل آورند. در پايان بر مبناي يافته ها پيشنهادهاي کاربردي ارايه شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

توحیدیان فر، س.، و رضایی مقدم، ک. (1392). الگوی مناسب پیش بینی پذیرش کانال های مدرن آبیاری (مورد مطالعه: منطقه سیاخ دارنجان در استان فارس). پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), 20(1), 29-53. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190716Vancouver : کپی

توحیدیان فر سمیه، رضایی مقدم کوروش. الگوی مناسب پیش بینی پذیرش کانال های مدرن آبیاری (مورد مطالعه: منطقه سیاخ دارنجان در استان فارس). پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی). 1392 [cited 2021May09];20(1):29-53. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190716IEEE : کپی

توحیدیان فر، س.، رضایی مقدم، ک.، 1392. الگوی مناسب پیش بینی پذیرش کانال های مدرن آبیاری (مورد مطالعه: منطقه سیاخ دارنجان در استان فارس). پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 20(1), pp.29-53. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190716. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 85 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی