برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  4 , شماره  16 ; از صفحه 63 تا صفحه 77 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بين رفتار رهبري مربي، انسجام گروهي و عملکرد تيم هاي واليبال ليگ برتر زنان ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شاهد
 
چکیده: 

هدف اين تحقيق تعيين ارتباط بين رفتار رهبري مربي، انسجام گروهي و عملکرد تيم هاي واليبال ليگ برتر زنان است. در اين تحقيق همبستگي 76 واليباليست زن از تيم هاي ليگ برتر در سال 1388 با ميانگين سن 24.96±4.26 سال، سابقه ورزشي 9.71±4.74 سال و سابقه عضويت در تيم هاي حرفه اي 6.55±3.73 سال پرسشنامه اطلاعات فردي، مقياس رهبري در ورزش (چلادوراي و صالح، 1980) و پرسشنامه انسجام گروهي (کارون و همکاران، 1985) را تکميل کردند. از ضريب همبستگي پيرسون و مدل رگرسيون چندمتغيره در سطح معني داري 0.05 و نرم افزار آماري SPSS براي تجزيه و تحليل استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد سطح کلي انسجام گروهي ارتباط معني داري با ابعاد آموزش و تمرين، رفتار دموکراتيک، رفتار آمرانه، حمايت اجتماعي، بازخورد مثبت و سطح کلي رفتار رهبري دارد .(p£0.05) همچنين عملکرد تيم هاي واليبال ليگ برتر زنان با ابعاد آموزش و تمرين، رفتار دموکراتيک، رفتار آمرانه، حمايت اجتماعي، بازخورد مثبت، سطح کلي رفتار رهبري، انسجام وظيفه اي، انسجام اجتماعي و سطح کلي انسجام گروهي ارتباط معني داري دارد (p£0.05). در ادامه، نتايج تحليل رگرسيون نشان داد رفتارهاي دموکراتيک و آمرانه نقش معني داري در تبيين انسجام وظيفه اي (56%)، انسجام اجتماعي (63%) و سطح کلي انسجام گروهي (73%) دارند، در حالي که علاوه بر اين رفتارها، بعد بازخورد مثبت نيز از رفتار رهبري تعيين کننده انسجام اجتماعي در تيم هاي واليبال ليگ برتر به شمار مي آيد (p£0.05). در خصوص عملکرد، نتايج تحليل رگرسيون نشان داد هنگامي که رفتار رهبري و ابعاد انسجام گروهي به طور همزمان وارد تحليل رگرسيون مي شوند، تنها رفتار رهبري شامل آموزش و تمرين، حمايت اجتماعي و بازخورد مثبت قادر به پيش بيني عملکرد تيمي است. يافته هاي اين تحقيق اهميت رفتار رهبري مربي در تبيين انسجام گروهي و عملکرد تيمي را تاييد مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 248 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی