برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  4 , شماره  16 ; از صفحه 13 تا صفحه 35 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي کيفيت دوره هاي تحصيلات تکميلي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي در دانشگاه هاي دولتي کشور از ديدگاه دانشجويان، اعضاي هيات علمي و مديران اين دوره ها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه الزهرا
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي وضعيت کيفي دوره هاي تحصيلات تکميلي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي در 22 دانشکده و گروه تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي کشور انجام شده است. جامعه آماري اين تحقيق 563 دانشجوي دوره هاي تحصيلات تکميلي (کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصي تربيت بدني و علوم ورزشي)، 95 عضو هيات علمي اين دوره ها و 43 مدير دوره هاي تحصيلات تکميلي بود. اهداف پژوهش، شناسايي موارد زير بوده است: 1) ميزان روشن بودن اهداف و رسالت هاي دوره هاي تحت بررسي؛ 2) کيفيت فعاليت هاي آموزشي که مشتمل بر روش هاي تدريس، محتواي آموزشي، مديريت کلاس ها و ارزيابي آموزشي است؛ 3) ارتباط با محيط خارج از دانشگاه؛ 4) کيفيت مديريت و برنامه ريزي اين دوره ها؛ 5) کيفيت فضاهاي کالبدي، تجهيزات و امکانات آموزشي؛ 6) کيفيت جو سازماني؛ 7) کيفيت فعاليت هاي پژوهشي و 8) نمادهاي انگيزشي در درون دانشگاه ها. ابزار جمع آوري اطلاعات سه پرسشنامه محقق ساخته بود. روايي پرسشنامه ها با نظرخواهي از 13 عضو هيات علمي با گرايش مديريت ورزشي و مديريت و برنامه ريزي در آموزش عالي تاييد و اصلاحات لازم اعمال شد. با توجه به حجم محدود سه جامعه تحت مطالعه، شيوه نمونه گيري سرشماري (تمام شماري) بود. روش تحقيق اين مطالعه، توصيفي از نوع پيمايشي بود و براي تحليل داده ها از نرم افزارهاي آماري S-plus و SPSS استفاده شد و به اقتضاي مراحل تحليل از آماره هاي آلفاي کرونباخ براي بررسي پايايي شاخص ها و سوالات ابزار جمع آوري اطلاعات (در مرحله پيش آزمون)، از همبستگي براي پايايي و همچنين تبيين ارتباط بين متغيرها و از آمار توصيفي براي توضيح وضعيت کيفيت دوره ها استفاده شد. همچنين، براي بررسي تفاوت معني دار بين گروه هاي مختلف تحقيق از آزمون t دو نمونه اي و آناليز واريانس استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد از نظر شاخص هاي آگاهي از اهداف و رسالت ها، کيفيت فعاليت هاي آموزشي، کيفيت ارتباط با محيط، کيفيت مديريت و برنامه ريزي، کيفيت تجهيزات و فضاهاي آموزشي، کيفيت پژوهش و کيفيت نمادهاي انگيزشي تفاوت معني داري در سطح 99% اطمينان ميان سه گروه تحقيق وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 101 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی