برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  9 , شماره  3 (پياپي 35) ; از صفحه 264 تا صفحه 272 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي الگوي مصرف غذايي در دانش آموزان مدارس راهنمايي دخترانه شهر بيرجند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده بهداشت
 
چکیده: 

زمينه و هدف: الگوي تغذيه اي مناسب، نقش مهمي در جهت تامين و حفظ سلامتي دختران دارد. يكي از الويت هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش تغذيه صحيح در دوران بلوغ مي باشد. آگاهي از الگوهاي تغذيه اي اين گروه سني، در طراحي و اجراي برنامه هاي تغذيه اي سودمند خواهد بود. مطالعه حاضر با هدف تعيين الگوي مصرف غذايي در دانش آموزان مدارس راهنمايي دخترانه انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي و مقطعي، تعداد 385 دانش آموز مدارس راهنمايي دخترانه بيرجند به روش چندمرحله اي تصادفي انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها شامل پرسشنامه مربوط به مشخصات فردي، يادآور 24 ساعته غذايي و دفعات مصرف در يک هفته گذشته بود. داده ها با استفاده از نرم افزار
SPSS و آزمون کاي اسکوئر و آناليز واريانس يک طرفه، در سطح معني داري P<0.05 تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: 141 دانش آموز (36.6%) به طور روزانه صبحانه مصرف مي کردند. تعداد ميان وعده هاي مصرف شده، در طي يک هفته گذشته 3.1±4.55 و بيشترين ميان وعده مصرفي، نان و پنير با 44.7% (172 نفر) و کمترين ميان وعده چيپس و پفک با 8.3% (32 نفر) گزارش شد. ميانگين دريافت گروه هاي غذايي در طي 24 ساعت گذشته شامل نان و غلات 2.27±4.92 (مقدار توصيه شده
11-6 واحد)، ميوه و سبزيجات 2.17±4.46 (مقدار توصيه شده 5-9 واحد)، شير و لبنيات 1.4±2 (مقدار توصيه شده 2-3 واحد)، گوشت و جانشين ها 1.5±2.9 (مقدار توصيه شده 2-3 واحد) بود. بين مصرف روزانه گوشت با شغل پدر و بين مصرف روزانه ميوه و سبزيجات با شغل مادر ارتباط معني داري ديده شد؛ همچنين بين ميانگين ميزان مصرف روزانه برخي گروه هاي غذايي با منطقه محل تحصيل و سطح تحصيلات مادر و پدر اختلاف معني داري ديده شد.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي اين تحقيق، آموزش به منظور اصلاح عادات غذايي با هدف انطباق با هرم راهنماي غذايي توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 181
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی