برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  9 , شماره  3 (پياپي 35) ; از صفحه 237 تا صفحه 244 .
 
عنوان مقاله: 

آگاهي دانشجويان سال آخر دانشگاه علوم پزشكي بيرجند نسبت به ترياژ بيمارستاني (1390)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ترياژ بيمارستاني جزئي از ضروريات بخش فوريت هاي پزشکي است که توسط کارکنان اين بخش صورت مي گيرد. اطلاعات کمي از ميزان آگاهي دانشجويان در بخش فوريت ها درباره ترياژ بيمارستاني در دسترس است؛ مطالعه حاضر با هدف ارزيابي اگاهي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي بيرجند در زمينه ترياژ بيمارستاني انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفي-تحليلي و مقطعي، تمامي دانشجويان سال آخر رشته هاي پزشكي، پرستاري و فوريت هاي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مورد بررسي قرار گرفتند. به منظور جمع آوري داده ها، از پرسشنامه پژوهشگر ساخته در سه بخش اطلاعات فردي، آگاهي از ترياژ (15 سوال) و تصميم گيري براي اقدامات ترياژ (10 سوال) استفاده شد. نمره کل آگاهي 25 بود. داده ها با استفاده از نرم افزار
SPSS و آزمون هاي آماري تي مستقل و آناليز واريانس يک طرفه در سطح معني داري  a=0.05تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: در مجموع 120 دانشجو با ميانگين سني 2.01±23 سال ارزيابي شدند. ميانگين نمره آگاهي 2.4±7.3 بود که بيانگر آگاهي ضعيف همه دانشجويان در زمينه ترياژ بيمارستاني است. اختلاف معني داري در ميانگين آگاهي بر حسب جنس، رشته تحصيلي و معدل مشاهده نگرديد
.
نتيجه گيري: آگاهي کم دانشجويان علوم پزشکي در مورد ترياژ بيمارستاني مي تواند ناشي از فقدان دوره هاي آموزشي تخصصي ترياژ، وجود اشاره مختصر در سرفصل دروس دانشجويان و عدم الزام بخش هاي فوريت ها به تصميم گيري مبتني بر شواهد و نبود استانداردهايي براي اين منظور باشد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 72 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی