برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه روش هاي رگرسيوني چاو و استوكاستيك در برآورد دبي حداكثر ساليانه (مطالعه موردي منطقه البرز مركزي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

به منظور بررسي دقت روشهاي رگرسيوني چاو و استوكاستيك براي برآورد دبي حداكثر ساليانه در منطقه البرز مركزي با استفاده از آمار دبي هاي حداكثر روزانه اقدام به بازسازي دبي هاي حداكثر ساليانه شد. در اين تحقيق از روش همبستگي براي بازسازي دبي هاي حداكثر ساليانه استفاده شد. پس از بررسي و تكميل آمار، داده هاي 23 ايستگاه هيدرومتري موجود در منطقه با طول دوره آماري مشترك 20 ساله براي بررسي و تجزيه و تحليل انتخاب شدند. روش بررسي به اين ترتيب بود كه داده هاي هر ايستگاه به سري هاي آماري 10، 15 و 20 ساله تقسيم شدند كه در مجموع 414 سري آماري براي كل منطقه به دست آمدند. براي به دست آوردن بهترين توزيع آماري براي داده هاي موجود از نرم افزار HYFA استفاده و از روي بهترين توزيع آماري به دست آمده دبي هاي حداكثر در دوره بازگشت هاي 2، 5، 10، 15، 20، 25، 30، 50، 100، 500، 1000 ساله به دست آمدند. با استفاده از روش هاي رگرسيوني چاو و استوكاستيك هم در هر سري آماري دبي هاي با دوره بازگشت هاي مذكور به دست آمدند سپس نتايج اين روش ها با استفاده از شاخص هاي آماري ميانگين مربعات خطا  (MSE)و ميانگين قدر مطلق خطا (MBE) با نتايج توزيع هاي آماري مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج به دست آمده نشان مي داد كه روش رگرسيوني چاو (گمبل اصلاح شده توسط چاو) در بيشتر دوره بازگشت هاي مورد بررسي نسبت به روش استوكاستيك براي برآورد دبي حداكثر ساليانه در البرز مركزي روش بهتري مي باشد. همچنين مقايسه برآوردهاي روش هاي مورد مطالعه با توزيع هاي آماري برازش يافته به داده ها با استفاده از آزمون تجزيه واريانس و در سطح 5 درصد تفاوت معني داري را نشان ندادند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 234
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی