برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه روش هاي رگرسيوني چاو و استوكاستيك در برآورد دبي حداكثر ساليانه (مطالعه موردي منطقه البرز مركزي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 
به منظور بررسي دقت روشهاي رگرسيوني چاو و استوكاستيك براي برآورد دبي حداكثر ساليانه در منطقه البرز مركزي با استفاده از آمار دبي هاي حداكثر روزانه اقدام به بازسازي دبي هاي حداكثر ساليانه شد. در اين تحقيق از روش همبستگي براي بازسازي دبي هاي حداكثر ساليانه استفاده شد. پس از بررسي و تكميل آمار، داده هاي 23 ايستگاه هيدرومتري موجود در منطقه با طول دوره آماري مشترك 20 ساله براي بررسي و تجزيه و تحليل انتخاب شدند. روش بررسي به اين ترتيب بود كه داده هاي هر ايستگاه به سري هاي آماري 10، 15 و 20 ساله تقسيم شدند كه در مجموع 414 سري آماري براي كل منطقه به دست آمدند. براي به دست آوردن بهترين توزيع آماري براي داده هاي موجود از نرم افزار HYFA استفاده و از روي بهترين توزيع آماري به دست آمده دبي هاي حداكثر در دوره بازگشت هاي 2، 5، 10، 15، 20، 25، 30، 50، 100، 500، 1000 ساله به دست آمدند. با استفاده از روش هاي رگرسيوني چاو و استوكاستيك هم در هر سري آماري دبي هاي با دوره بازگشت هاي مذكور به دست آمدند سپس نتايج اين روش ها با استفاده از شاخص هاي آماري ميانگين مربعات خطا  (MSE)و ميانگين قدر مطلق خطا (MBE) با نتايج توزيع هاي آماري مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج به دست آمده نشان مي داد كه روش رگرسيوني چاو (گمبل اصلاح شده توسط چاو) در بيشتر دوره بازگشت هاي مورد بررسي نسبت به روش استوكاستيك براي برآورد دبي حداكثر ساليانه در البرز مركزي روش بهتري مي باشد. همچنين مقايسه برآوردهاي روش هاي مورد مطالعه با توزيع هاي آماري برازش يافته به داده ها با استفاده از آزمون تجزيه واريانس و در سطح 5 درصد تفاوت معني داري را نشان ندادند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خسروی، م.، و سلاجقه، ع.، و مهدوی، م. (1391). مقایسه روش های رگرسیونی چاو و استوکاستیک در برآورد دبی حداکثر سالیانه (مطالعه موردی منطقه البرز مرکزی). تحقیقات منابع آب ایران, 8(1 (مسلسل 23)), 43-50. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190654Vancouver : کپی

خسروی محمد، سلاجقه علی، مهدوی محمد. مقایسه روش های رگرسیونی چاو و استوکاستیک در برآورد دبی حداکثر سالیانه (مطالعه موردی منطقه البرز مرکزی). تحقیقات منابع آب ایران. 1391 [cited 2022January28];8(1 (مسلسل 23)):43-50. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190654IEEE : کپی

خسروی، م.، سلاجقه، ع.، مهدوی، م.، 1391. مقایسه روش های رگرسیونی چاو و استوکاستیک در برآورد دبی حداکثر سالیانه (مطالعه موردی منطقه البرز مرکزی). تحقیقات منابع آب ایران, [online] 8(1 (مسلسل 23)), pp.43-50. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190654. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 203 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی