برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اندازه گيري اعتماد عمومي در سازمان هاي بخش عمومي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقاله حاضر در نظر دارد ميزان اعتماد عمومي ارباب رجوع را در سازمانهاي بخش عمومي اندازه گيري کند. گروه مورد مطالعه در اين تحقيق شامل کليه ارباب رجوع سازمانهاي بخش عمومي در شهرستان فيروزکوه مي باشند از جامعه آماري مورد مطالعه بر اساس روش تصادفي ساده تعداد 384 نمونه مورد نظر که حجم آن بر اساس جدول مورگان تعيين شده است انتخاب شده و ديدگاه آنها بر اساس پرسشنامه محقق ساخته اندازه گيري شده است اين پرسشنامه شامل سوالاتي است که بر اساس آنها مي توان ديدگاه ارباب رجوع را در شش حوزه عمل و پايبندي به اخلاقيات، برخورد يکسان و منصفانه با مشتريان، پاسخگويي، مسووليت اجتماعي، شفافيت و اطلاع رساني مناسب و کارايي در ارائه خدمات نسبت به سازمانهاي بخش عمومي اندازه گرفت براي تاييد روايي ابزار از روش قضاوتي و براي تاييد پايايي ابزار از روش ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شده که اندازه ضريب معادل %89 بوده است. براي بررسي سوالات تحقيق از روش هاي غيرپارامتري دوجمله اي و ضريب همبستگي اسپيرمن با سطح معني داري %5 استفاده شده است. نتايج حاصل از تحليل اطلاعات جمع آوري شده نشان داده است که بين شاخص هاي عملکردي و ميزان اعتماد عمومي رابطه وجود داشته و عملکرد سازمان هاي بخش عمومي در هيچ يک از حوزه هاي عملکردي مورد مطالعه بالاتر از حد متوسط نبوده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 116 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی