برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  19 , شماره  4 ; از صفحه 41 تا صفحه 57 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي امکان برآورد مکاني تعداد در هکتار و متوسط قطر درختان جنگل با استفاده از آناليز زمين (مطالعه موردي: سري 1 طرح جنگل داري دکتر بهرام نيا، گرگان، ايران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 

امکان پيش بيني مشخصه هاي کمي جنگل بدون اندازه گيري زميني از ايده هاي نوين بيومتري جنگل به شمار مي رود. اين مطالعه به منظور بررسي امکان تعيين پراکنش مکاني دو مشخصه مهم کمي جنگل (تعداد در هکتار و متوسط قطر) با استفاده از آناليز زمين و مدل هاي رگرسيون خطي در سري 1 جنگل دکتر بهرام نيا (شصت کلاته) در استان گلستان انجام شده است. مدل رقومي ارتفاع با اندازه پيکسل 10×10 متر از طريق درون يابي منحني هاي ميزان 10 متري نقشه هاي با مقياس 1:25000 تهيه گرديد. نقشه خصوصيات اوليه (شيب، جهت شيب، ارتفاع از سطح دريا، انحناي مسطح، انحناي پروفيلي، رليف سايه و انحناي مماسي) و ثانويه توپوگرافي (شاخص رطوبت و پتانسيل سالانه تابش خورشيد) با استفاده از مدل رقومي زمين به دست آمد. داده هاي به دست آمده از آماربرداري زميني طرح تجديد نظر جنگل داري سري 1 (429 قطعه نمونه) نيز به عنوان داده هاي اصلي خصوصيات کمي جنگل مورد استفاده قرارگرفت. اطلاعات نقشه هاي خصوصيات توپوگرافي در محل قطعات نمونه استخراج گرديد. سپس رابطه بين مشخصه هاي کمي جنگل و خصوصيات توپوگرافي با استفاده از رگرسيون خطي چندمتغيره و روش گام به گام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و به صورت مدل درآمد. مدل هاي به دست آمده با استفاده از نقاط تست مدل (85 قطعه نمونه) اعتبار سنجي شدند. ضريب تبيين اصلاح شده و ريشه ميانگين مربع خطا براي نشان دادن درجه تخمين مناسب مدل ها محاسبه گرديدند. نتايج نشان داد که ارتفاع از سطح دريا، پتانسيل سالانه تابش خورشيد، شيب و جهت شيب خصوصيات مهم زمين هستند که نقش تعيين کننده اي در پراکنش مکاني خصوصيات جنگل دارند. نتايج همچنين نشان داد که بين 47-40 درصد از تغييرات خصوصيات جنگل مي تواند به وسيله اين مدل هاي خطي تبيين شوند. اين مدل ها مي توانند با استفاده از مدل رقومي زمين و بدون اندازه گيري يا نمونه برداري، براي برآورد خصوصيات کمي جنگل هاي مجاور که داراي شرايط مشابهي هستند (نوع مديريت و مورفولوژي) مورد استفاده قرار گيرند. در نهايت استفاده از آناليز زمين براي شناخت اوليه خصوصيات کمي جنگل مورد تاکيد قرار گرفت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قنبری، ف.، و شتابی، ش.، و حبشی، ه.، و ایوبی، ش. (1391). بررسی امکان برآورد مکانی تعداد در هکتار و متوسط قطر درختان جنگل با استفاده از آنالیز زمین (مطالعه موردی: سری 1 طرح جنگل داری دکتر بهرام نیا, گرگان, ایران). پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل, 19(4), 41-57. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190534Vancouver : کپی

قنبری فریبا، شتابی شعبان، حبشی هاشم، ایوبی شمس اله. بررسی امکان برآورد مکانی تعداد در هکتار و متوسط قطر درختان جنگل با استفاده از آنالیز زمین (مطالعه موردی: سری 1 طرح جنگل داری دکتر بهرام نیا, گرگان, ایران). پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل. 1391 [cited 2021May16];19(4):41-57. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190534IEEE : کپی

قنبری، ف.، شتابی، ش.، حبشی، ه.، ایوبی، ش.، 1391. بررسی امکان برآورد مکانی تعداد در هکتار و متوسط قطر درختان جنگل با استفاده از آنالیز زمین (مطالعه موردی: سری 1 طرح جنگل داری دکتر بهرام نیا, گرگان, ایران). پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل, [online] 19(4), pp.41-57. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190534. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 59 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی