برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير آموزش مهارت هاي کارآفريني بر نگرش دانشجويان نسبت به بازار کار و خودپندارنده شغلي (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزکوه)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، گروه مدیریت، فیروزکوه، ایران
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي کارآفريني بر نگرش دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي نسبت به بازار کار و خودپنداره شغلي مي باشد. فرضيه اصلي که در اين رابطه تدوين گرديد که عبارتند از: آموزش مهارت هاي کارآفريني در دانشگاه آزاد اسلامي بر نگرش افراد نسبت به بازار کار و خودپنداره شغلي موثر است. اين تحقيق از نوع کاربردي و با استفاده از روش توصيفي و علي مقايسه اي انجام شده است. با توجه به هدف تحقيق، نگرش نسبت به بازار کار و خودپندارنده شغلي متغير وابسته و آموزش کارآفريني متغير مستقل اين تحقيق مي باشند. جامعه آماري اين پژوهش تمامي دانشجويان رشته هاي مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزکوه مي باشد که نمونه مناسب بر اساس نمونه گيري تصادفي ساده با استفاده از جدول کرجسي مورگان تعداد 200 دانشجو براي هر گروه (دانشجويان آموخته کارآفريني و دانشجويان نياموخته) انتخاب شدند. در اين مطالعه از پرسشنامه با طيف ليکرت به عنوان ابزا گردآوري داده ها استفاده شده است و پايايي پرسشنامه که از طريق ضريب کرونباخ آلفا 0.83 برآورد گريده است. براي تصميم گيري درباره فرضيه آماري که دو گروه مستقل از هم هستند از آزمون يومان ويتني و براي رتبه بندي متغيرها از آزمون فريدمن استفاده شده است. بطور کلي از دو گروه انتخاب شده، نتايج حاصل از آزمون يومان ويتني نشان داده است که بين اين دو نمونه از نظر نگرش نسبت به خودپنداره شغلي و بازار کار اختلاف معناداري وجود دارد. و دانشجوياني که درس کارافريني را گذرانده اند از ميانگين بالاتر از دانشجويان گروه ديگر قرار دارند و تمامي فرضيه ها در اين رابطه با اطمينان %95 تاييد شدند. بنابرابن مي توان ادعا کرد درس کارآفريني ارائه شده در دانشگاه آزاد اسلامي بر نگرش دانشجويان نسبت به بازار کار و خودپندارنده شغلي و خوداشتغالي تاثير مثبت دارد. و پيشنهاد مي شود تعداد واحد ارائه شده دروس کارآفريني در دوران تحصيلي مقطع ليسانس بيشتر شود و جداگانه بجاي يک درس کارآفريني چند درس مانند (مباني کارافريني، ايده يابي خلاقيت و نوآوري، انواع کسب و کار و تهيه طرح کسب و کار) ارائه شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بندپی، ش. (1391). بررسی تاثیر آموزش مهارت های کارآفرینی بر نگرش دانشجویان نسبت به بازار کار و خودپندارنده شغلی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه). پژوهشگر (مدیریت) (Journal of Industrial Strategic Management), 9(ویژه نامه), 19-29. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190494Vancouver : کپی

بندپی شهرام. بررسی تاثیر آموزش مهارت های کارآفرینی بر نگرش دانشجویان نسبت به بازار کار و خودپندارنده شغلی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه). پژوهشگر (مدیریت) (Journal of Industrial Strategic Management). 1391 [cited 2021July26];9(ویژه نامه):19-29. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190494IEEE : کپی

بندپی، ش.، 1391. بررسی تاثیر آموزش مهارت های کارآفرینی بر نگرش دانشجویان نسبت به بازار کار و خودپندارنده شغلی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه). پژوهشگر (مدیریت) (Journal of Industrial Strategic Management), [online] 9(ویژه نامه), pp.19-29. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190494. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 157 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی