برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 39 تا صفحه 50 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي فعاليت آنتي اکسيدان ها و تنش اکسيداتيو ناشي از شوري در لاين هاي تريتيکاله و گندم در شرايط مزرعه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 
چکیده: 

تاثير شوري بر فعاليت آنزيم هاي آسکوربات پراکسيداز (APX)، گلوتاتيون ردوکتاز (GR)، سوپر اکسيد ديسموتاز (SOD)، محتواي کاروتنوئيدها، ميزان پراکسيداسيون ليپيد بر حسب ميزان تيوباربيوتيوريک اسيد و عملکرد دانه 18 لاين تريتيکاله شامل نه لاين دابل هاپلوئيد و نه لاين F8 خواهري در مقايسه با دو رقم گندم روشن (متحمل به خشکي) و کوير (متحمل به شوري) در شرايط بدون تنش و تنش شوري در آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در دو شرايط محيطي (عدم تنش و تنش شوري) در سال زراعي 1388-1387 در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان مطالعه شد. در هر دو شرايط محيطي، تا اواسط مرحله ساقه دهي آبياري با آب معمولي (غير شور) انجام شده و پس از آن در آزمايش شوري آبياري با آب شور (هدايت الکتريکي 16 دسي زيمنس بر متر) انجام گرفت. شوري منجر به افزايش فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان و پراکسيداسيون ليپيد و کاهش محتواي کارتنوئيدها در ژنوتيپ هاي گندم و تريتيکاله شد. رابطه منفي و معني داري (r=-0.54*) بين کاهش عملکرد دانه ناشي از شوري و محتواي کاروتنوئيد در شرايط تنش شوري وجود داشت. در هر دو شرايط محيطي همبستگي منفي و معني داري بين عملکرد دانه و پراکسيداسيون ليپيد (در هر دو شرايط محيطي**r=-0.61) مشاهده شد. مقايسات متعامد نشان دهنده فعاليت بالاتر آنزيم هاي آنتي اکسيدان و پراکسيداسيون ليپيد کمتر در تريتيکاله نسبت به گندم بود که احتمالا مرتبط با تحمل به شوري بالاتر تريتيکاله بوده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 100
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی