برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 1 تا صفحه 11 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقاومت دو رقم زيتون به تنش سرما

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان
 
چکیده: 

زيتون (.Olea europaea L) از گياهان هميشه سبز و بومي نواحي مديترانه اي است. اين گياه متحمل به شوري و خشکي است، اما در دماهاي پايين مقاومت کمي دارد. در سال هاي اخير به علت افزايش تقاضا براي روغن و ميوه زيتون، کاشت درخت زيتون در ايران گسترش يافته است. ارقام مختلف زيتون واکنش هاي متفاوتي نسبت به سرما دارند و بنابراين انتخاب ارقام مقاوم، موثرترين روش براي اجتناب از خسارات سرما به شمار مي رود. بدين منظور براي مقايسه تاثير تنش سرما بر ميزان پروتئين کل، پراکسيداسيون ليپيدي و محتواي کلروفيل دو رقم زيتون (سويلانا و فرانتوئيو)، نهال هاي 1 ساله، در معرض 7 دماي 10، 5، 0، 5-، 10-، 15-، 20- و دماي شاهد (20oC) به تدريج و براي 12 ساعت قرار گرفتند. پس از هر مرحله دمايي، نمونه برداري از برگ گياهان انجام شد. نتايج نشان داد که تا دماي صفر، تنش معني داري به نمونه ها وارد نشد و هر دو رقم تا اين دما مقاومت نشان دادند، اما وقتي دما به زير صفر رسيد، رقم فرانتوئيو حتي تا دماي 15- قادر به حفظ ساختارهاي فتوسنتزي خود بود و ميزان مالون دي آلدهيد نيز در آن افزايش چنداني در مقايسه با شاهد (دماي 20oCنداشت. ميزان پروتئين کل در فرانتوئيو از دماي 10- به پايين کاهش معني داري نشان داد، اما در رقم سويلانا اين کاهش از دماي 5- به پايين ديده شد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت که رقم فرانتوئيو نسبت به سويلانا، رقم مقاوم تري نسبت به تنش سرمايي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 442
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی