برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير مصرف آنتي بيوتيک، کورتيکواستروئيد و توکوليتيک در بيماران با پارگي زودرس کيسه آب در هفته 28 تا 34 بارداري بر پيامدهاي نوزادي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: پارگي پيش از موعد و پره ترم پرده ها (Preterm Premature Rupture of Membrane: PPROM) يکي از شايع ترين عوارض مامايي و از مهمترين مشکلات در طب نوزادان است که مادر و جنين را در معرض خطر قرار مي دهد و از عوامل مهم مرگ و مير نوزادان است و با وجود شيوع بالاي آن در حاملگي، در درمان آن اختلاف نظر وجود دارد؛ مطالعه حاضر با هدف مقايسه اثر مصرف آنتي بيوتيک در مقابل مصرف آنتي بيوتيک به همراه کورتيکواستروئيد و توکوليتيک در بيماران با پارگي زودرس کيسه آب در هفته 28-34 بارداري بر برخي از پيامدهاي کوتاه مدت نوزادي انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي شاهددار، 64 زن باردار با
PPROM به صورت تصادفي به دو گروه درماني مورد و شاهد تقسيم شدند. بيماران در گروه مورد، آنتي بيوتيک، توکوليتيک و کورتيکواستروئيد و در گروه شاهد فقط درمان آنتي بيوتيکي دريافت نمودند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي تي مستقل، کاي اسکوئر، در سطح معني داري P<0.05 تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: بين دو گروه از نظر توزيع جنسي (
P=0.8)، وزن زمان تولد نوزاد (P=0.67طول مدت بستري در بيمارستان (P=0.07ميانگين نمره آپگار (P=0.32) و شيوع مرگ نوزادي (با وجود کمتر بودن در گروه مورد) (P=0.67) اختلاف آماري معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: از نظر ميزان بروز پيامدهاي نوزادي بين دو گروه اختلاف آماري معني داري وجود نداشت اما ميزان بروز پيامدها در گروه مورد کمتر از شاهد بود؛ در اين زمينه انجام مطالعات کارآزمايي باليني بيشتري لازم است تا نتايج استفاده از درمان همزمان آنتي بيوتيک، توکوليتيک و کورتيکواستروئيد بر پيامدهاي نوزادي آشکارتر گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 100 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی