برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1391 , دوره  5 , شماره  18 ; از صفحه 123 تا صفحه 139 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان آمادگي دانشجويان دانشگاه اروميه براي شرکت در نظام يادگيري الکترونيکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: يادگيري الکترونيکي يکي از مطرح ترين محيط هاي يادگيري در عصر اطلاعات محسوب مي شود. با وجود غلبه يادگيري الکترونيکي در محيط هاي آموزشي، آمادگي يادگيرنده براي اين محيط جديد به ندرت ارزيابي شده است، اما با توجه به اين که فراگيران شامل کساني هستند که ممکن است تجربه شرايط يادگيري آنلاين را نداشته باشند؛ اطلاع از آمادگي آنان به عنوان مهم ترين عناصر سيستم آموزشي که نقش محوري را در اين سيستم دارند جهت پياده سازي و اجراي موفقيت آميز چنين روشي ضروري مي نمايد، لذا پژوهش حاضر در راستاي جامه عمل پوشاندن به چنين ضرورتي صورت گرفته و با هدف بررسي ميزان آمادگي دانشجويان دانشگاه اروميه براي شرکت در نظام يادگيري الکترونيکي طراحي گرديده است.
روش شناسي: پژوهش توصيفي- پيمايشي حاضر بر روي 327 نفر از دانشجويان دانشگاه اروميه در نيمسال دوم سال تحصيلي 90- 1389 که با روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي و از طريق جدول مورگان انتخاب شدند، انجام گرفت. ميزان آمادگي دانشجويان براي يادگيري الکترونيکي با استفاده از پرسشنامه استاندارد سنجيده شد. تحليل هاي آماري مورد استفاده در اين پژوهش، آمار توصيفي و استنباطي (جدول فراواني، نمودار ستوني، ميانگين و انحراف استاندارد، آزمون خي دو تک نمونه اي، کروسکال واليس و آزمون يومن ويتني) بود
.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد که دانشجويان دانشگاه اروميه براي شرکت در يادگيري الکترونيکي از آمادگي در سطح متوسط برخوردار هستند.
نتيجه گيري: تجزيه و تحليل نتايج مشخص کرد که بين ميزان آمادگي دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد براي شرکت در يادگيري الکترونيکي تفاوت معناداري وجود دارد، اما در مورد بقيه سوال ها (تفاوت ميزان آمادگي دانشجويان با توجه به جنسيت و دانشکده محل تحصيل آن ها) تفاوت معنادار نبود. همچنين نتايج نشان داد که دانشجويان دانشگاه اروميه از نظر دسترسي به تکنولوژي مورد نياز و انگيزه شرکت در يادگيري الکترونيکي در سطح عدم آمادگي هستند. در نهايت پيشنهادهايي براي بهبود آمادگي دانشجويان براي شرکت در يادگيري الکترونيکي ارائه شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 454 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی