برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مدت کارکرد و عوارض فيستول هاي شرياني - وريدي در بيماران تحت درمان همودياليز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: فيستول شريان - وريدي (Arteriovenose Fistulae: AVF) يکي از مناسب ترين روش هاي دسترسي عروقي در بيماران همودياليزي محسوب مي شود. عملکرد نامناسب فيستول، شايع ترين علت مداخلات ثانويه و بستري شدن مکرر در اين بيماران مي باشد. مطالعه حاضر با هدف تعيين مدت کارکرد و عوارض فيستول هاي شرياني - وريدي بيماران همودياليزي انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفي، 94 بيمار همودياليزي بستري در بخش هاي همودياليز بيمارستان هاي 17 شهريور و امام رضا (ع) مشهد مورد تحقيق قرار گرفتند. به منظور کسب اطلاعات لازم از پرسشنامه اي پژوهشگر ساخته که در دو بخش تنظيم شده بود، استفاده گرديد. بخش اول مربوط به مشخصات فردي و بخش دوم مربوط به اطلاعات پرونده (مانند علت نارسايي کليه، زمان گذاشتن فيستول و سن بيماران) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار
SPSS آزمون هاي آماري کاي اسکوئر، تي مستقل و ضريب همبستگي پيرسون در سطح معني داري P<0.05 تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: از 94 بيمار مورد بررسي، 56 نفر (
%59.6) مرد و 38 نفر (%40.4) زن بودند. ميانگين سني بيماران 50.3±16.8 سال با حداقل 18 و حداکثر 86 سال بود. ميانگين مدت کارکرد فيستول 34.3±45.1 ماه، حداقل مدت کارکرد فيستول بعد از استفاده شدن 2 هفته و حداکثر 280 ماه (تا زمان تحقيق) بود. شايع ترين عارضه فيستول ها، آنوريسم (%58.5) و بيشترين علت نارسايي فيستول ها، تکنيک جراحي بود. ارتباط زمان کارکرد فيستول با محل فيستول معني دار بود (P=0.003به عبارت ديگر زمان کارکرد فيستول با محل آن ارتباط داشت و کارايي فيستول در محل مچ نسبت به آرنج و شصت بيشتر بود. ارتباط زمان کارکرد فيستول با سن، جنس و ديابت بيماران معني دار نبود.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين تحقيق، عوارض فيستول در ناحيه مچ دست نسبت به آرنج کمتر است؛ بنابراين استفاده از عروق ديستال به دليل عوارض زيادتر، توصيه نمي شود. ميزان عوارض با افزايش سن ارتباطي نداشت که با توجه به تفاوت نتايج با مطالعات قبلي و حجم کم نمونه، پيشنهاد مي شود مطالعه در حجم نمونه بيشتري انجام شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کنعانی خیسی، م.، و حسن زاده، ف.، و ریحانی، ط. (1390). مدت کارکرد و عوارض فیستول های شریانی - وریدی در بیماران تحت درمان همودیالیز. مراقبت های نوین, 8(1 (پیاپی 29)), 13-18. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190417Vancouver : کپی

کنعانی خیسی معصومه، حسن زاده فرزانه، ریحانی طیبه. مدت کارکرد و عوارض فیستول های شریانی - وریدی در بیماران تحت درمان همودیالیز. مراقبت های نوین. 1390 [cited 2021May11];8(1 (پیاپی 29)):13-18. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190417IEEE : کپی

کنعانی خیسی، م.، حسن زاده، ف.، ریحانی، ط.، 1390. مدت کارکرد و عوارض فیستول های شریانی - وریدی در بیماران تحت درمان همودیالیز. مراقبت های نوین, [online] 8(1 (پیاپی 29)), pp.13-18. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190417. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1708 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی