برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1391 , دوره  9 , شماره  27 ; از صفحه 65 تا صفحه 84 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر ابعاد محتوايي سازمان بر اثربخشي هوش تجاري با توجه به نقش مديريت دانش مطالعه موردي: بانک سامان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، گروه مدیریت صنعتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

در اين پژوهش به بررسي تاثير ابعاد محتوايي سازمان (فرهنگ، تکنولوژي، استراتژي) بر اثربخشي هوش تجاري با توجه به نقش تعديل کننده مديريت دانش پرداخته شده است. هدف اين پژوهش، بررسي تاثير مديريت دانش بر ارتباط بين ابعاد محتوايي سازمان و اثربخشي هوش تجاري است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر روش، توصيفي پيمايشي و از نظر روش جمع آوري اطلاعات يک تحقيق ميداني محسوب مي شود و روش نمونه گيري نيز روش تصادفي ساده و ابزار گردآوري داده ها نيز پرسش نامه و مراجعه به اسناد و مدارک بوده است. جامعه آماري در اين پژوهش کليه مديران و کارشناسان بانک سامان شعب شمال تهران مي باشد. ابزار اندازه گيري متغيرهاي پژوهش، پرسش نامه بوده که بر اساس مولفه هاي متغيرهاي پژوهش طراحي شده است. به منظور بررسي داده هاي گردآوري شده، از آمار توصيفي و آمار استنباطي (آزمون کولموگروف- اسميرنوف، آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن و آزمون فريدمن) استفاده شده است. نتايج حاصل از پژوهش بيانگر ارتباط مثبت و معنادار بين ابعاد محتوايي سازمان و اثربخشي هوش تجاري و همچنين نشان دهنده آن است که مديريت دانش به عنوان يک متغير تعديل گر ارتباط بين ابعاد محتوايي و اثربخشي هوش تجاري را تقويت مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حقیقت منفرد، ج.، و شعبان مایانی، م. (1391). بررسی اثر ابعاد محتوایی سازمان بر اثربخشی هوش تجاری با توجه به نقش مدیریت دانش مطالعه موردی: بانک سامان. پژوهشگر (مدیریت) (Journal of Industrial Strategic Management), 9(27), 65-84. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190400Vancouver : کپی

حقیقت منفرد جلال، شعبان مایانی محبوبه. بررسی اثر ابعاد محتوایی سازمان بر اثربخشی هوش تجاری با توجه به نقش مدیریت دانش مطالعه موردی: بانک سامان. پژوهشگر (مدیریت) (Journal of Industrial Strategic Management). 1391 [cited 2021September21];9(27):65-84. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190400IEEE : کپی

حقیقت منفرد، ج.، شعبان مایانی، م.، 1391. بررسی اثر ابعاد محتوایی سازمان بر اثربخشی هوش تجاری با توجه به نقش مدیریت دانش مطالعه موردی: بانک سامان. پژوهشگر (مدیریت) (Journal of Industrial Strategic Management), [online] 9(27), pp.65-84. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190400. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 168 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی