برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  9 , شماره  28 ; از صفحه 101 تا صفحه 114 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي نقش بازارگرايي بر عملکرد بخش بين الملل بانک ملت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

تحقيق حاضر با هدف کلي بررسي ابعاد مختلف بازارگرايي و نحوه تاثير آنها بر عملکرد بخش بين الملل بانک ملت انجام شد. ابزار تحقيق حاضر پرسشنامه اي بود که بر اساس مرور ادبيات براي اندازه گيري متغيرهاي تحقيق مورد استفاده قرار گرفت. روش گردآوري داده ها پيمايشي از نوع توصيفي همبستگي انجام شد. جامعه آماري تحقيق را 187 نفر کارشناسان بخش ارزي بانک ملت تشکيل دادند. که با استفاده از جدول مورگان 140 نفر نمونه به صورت تصادفي انتخاب که به روش انتساب متناسب نمونه گيري بين طبقات معاونين ارزي شعب تهران و شهرستان ها و همچنين کارشناسان بخش بين الملل انجام شد. براي تعيين روايي تحقيق از روش روايي سازه و براي تعيين پايايي از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که نتايج نشان مي دهد ابزار تحقيق از قدرت لازم براي گردآوري اطلاعات برخوردار بوده است. به منظور داده پردازي از مدل معادلات ساختاري، آزمون فريدمن و آزمون t تک نمونه اي استفاده شد که به اين منظور نرم افزارهاي آماري SPSS و LISREL مورد استفاده قرار گرفتند. نتايج حاکي از آن است که بين ابعاد بازارگرايي در بخش بين الملل بانک ملت مشتري محوري بيشتر از رقيب محوري و هماهنگي ميان وظيفه اي مورد توجه بوده است. همچنين نتايج حاکي از آن است بازارگرايي بر عملکرد بخش بين الملل اثر مثبت و معني داري دارد. از طرف ديگر توانمندي هاي بازاريابي با اثر ميانجي خود اين اثر را تقويت مي کند. نتيجه کلي تحقيق حاکي از آن است که با افزايش بازاريابي اثر مستقيم و معني داري بر عملکرد بخش بين الملل بانک ملت دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 106 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی