برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  9 , شماره  28 ; از صفحه 25 تا صفحه 38 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير فرهنگ سازماني در بهره وري نيروي انساني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام، واحد ایجرود
 
چکیده: 
در پژوهش حاضر فرهنگ سازماني و نقش آن در بهره وري نيروي انساني در شبکه بهداشت و درمان شهرستان زنجان وايجرود و با هدف ارتقاء بهره وري با توجه به متغيرهاي فرهنگ سازماني (رقابت، جو نتيجه گرايي، توجه به افراد، ارتباطات، هويت، حمايت مديريت، پذيرش ارزش ها و هنجارها) موثر بر افزايش بهره وري سازمان در سال 88 مطالعه گرديد. اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي بوده که به شيوه همبستگي انجام شده و از نظر نوع هدف تحقيق، کاربري مي باشد و از روش پيمايشي جهت گردآوري داده ها استفاده گرديد. در اين ارتباط کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان زنجان وايجرود که از 5 واحد تشکيل شده به عنوان جامعه آماري انتخاب شده و جهت سنجش متغيرهاي فرهنگ سازماني پرسشنامه 28 سوالي مبتني بر طيف ليکرت و براي سنجش شاخص هاي بهره وري نيروي انساني از روش ماتريس اهداف استفاده شد. پس از بررسي روايي پرسشنامه، جهت محاسبه پايايي پرسشنامه اول از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که (a=%91) به دست آمد. جهت انجام محاسبات آماري از برنامه هاي نرم افزاري SPSS، ماتريس اهداف، آزمون همبستگي، آزمون آماري t و ضريب تعيين استفاده شد. در نهايت نتايج حاصل نشان داد که کليه فرضيه هاي تحقيق تاييد شده و بين متغير فرهنگ سازماني با بهره وري نيروي انساني رابطه مستقيم و معني داري وجود دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

الوانی، س.، و محمدی، س.، و میرزایی، م. (1391). تاثیر فرهنگ سازمانی در بهره وری نیروی انسانی. پژوهشگر (مدیریت) (Journal of Industrial Strategic Management), 9(28), 25-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190342Vancouver : کپی

الوانی سیدمهدی، محمدی سمیه، میرزایی مهدی. تاثیر فرهنگ سازمانی در بهره وری نیروی انسانی. پژوهشگر (مدیریت) (Journal of Industrial Strategic Management). 1391 [cited 2022January25];9(28):25-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190342IEEE : کپی

الوانی، س.، محمدی، س.، میرزایی، م.، 1391. تاثیر فرهنگ سازمانی در بهره وری نیروی انسانی. پژوهشگر (مدیریت) (Journal of Industrial Strategic Management), [online] 9(28), pp.25-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190342. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 755 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی