4 SID.ir | تاثير تنش شوري و ساليسيليک اسيد بر پارامترهاي جوانه زني بذر و رشد گياهان ذرت (.Zea mays L) در شرايط مزرعه

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير تنش شوري و ساليسيليک اسيد بر پارامترهاي جوانه زني بذر و رشد گياهان ذرت (.Zea mays L) در شرايط مزرعه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 
چکیده: 

براي بررسي اثرات تنش شوري و ساليسيليک اسيد بر جوانه زني بذر و رشد گياهان ذرت در مزرعه، آزمايشي در سال 1389 در شهرستان کرمان انجام شد. در آزمايش جوانه زني تيمار ساليسيليک اسيد شامل شاهد خشک، خيساندن بذر در آب، خيساندن بذر در محلول 0.1 و 0.2 ميلي مولار ساليسيليک اسيد براي 24 ساعت و تنش شوري در سه سطح (صفر، 40 و 80 ميلي مولار کلريد سديم) بود. درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، متوسط زمان جوانه زني، ضريب يکنواختي جوانه زني، طول ساقه چه و ريشه چه و وزن خشک گياهچه تحت تاثير شوري قرار گرفتند. تيمارهاي ساليسيليک اسيد به خصوص غلظت 0.1 ميلي مولار باعث افزايش معني داري در کليه صفات جوانه زني و کاهش متوسط زمان جوانه زني گرديد. آزمايش مزرعه اي با خيساندن بذر در غلظت 0.1 ميلي مولار ساليسيليک اسيد انجام شد. در شرايط مزرعه اي با شوري خاک در حد 40 ميلي مولار نمک، ساليسيليک اسيد موجب افزايش طول بلال، عملکرد دانه، وزن هزار دانه، وزن تر و خشک علوفه، مقدار کلروفيل، محتواي نسبي آب، کارايي مصرف آب، شاخص پايداري غشا و مقدار پتاسيم و کاهش مقدار سديم گرديد. نتايج نشان داد که پيش تيمار با ساليسيليک اسيد مي تواند به صورت تجارتي براي بهبود پارامترهاي جوانه زني، رشد و توليد محصول علوفه و دانه در شرايط تنش شوري در گياه ذرت مورد استفاده قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 334
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی