برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 38 تا صفحه 56 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تنش خشکي آخر فصل بر عملکرد، اجزاي عملکرد و دماي سايه انداز گياهي ارقام گندم نان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

عملکرد دانه گندم در اکثر مناطق زراعي ايران در نتيجه بروز تنش خشکي پس از گلدهي کاهش مي يابد. به منظور بررسي اثر قطع آبياري بر عملکرد، اجزاي عملکرد و دماي سايه انداز ارقام گندم نان پژوهشي در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز در سال هاي زراعي 89-1388 و 90-1389 طراحي و اجرا گرديد. آزمايش به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار بود. عامل اصلي رژيم آبياري (آبياري معمولي و قطع آبياري بعد از گلدهي) و عامل فرعي ارقام گندم نان (چهل رقم) بود. نتايج نشان داد که قطع آبياري باعث کاهش معني دار عملکرد دانه، تعداد دانه در واحد سطح، وزن هزار دانه، عملکرد بيولوژيک، شاخص برداشت، شاخص افت دماي سايه انداز گياهي، آهنگ تجمع عملکرد بيولوژيک، سرعت توليد عملکرد دانه و سرعت پر شدن دانه شد. در شرايط آبياري معمولي بيشترين عملکرد دانه از ارقام شيرودي (8864 کيلوگرم در هکتار)، نويد (8440 کيلوگرم در هکتار) و کرج-2 (8403 کيلوگرم در هکتار) و در شرايط قطع آبياري بيشترين عملکرد دانه در ارقام مغان-2 (4445 کيلوگرم در هکتار) و عدل (4179 کيلوگرم در هکتار) مشاهده شد. وجود همبستگي مثبت و معني دار بين عملکرد دانه و شاخص افت دماي سايه انداز گياهي در هر دو شرايط رطوبتي، حاکي از آن است که اين شاخص، شاخص مناسبي براي شناسايي ارقام مقاوم به خشکي آخر فصل مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 125
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی