نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير بازار محوري بر نگرش هاي شغلي (مطالعه: بانک هاي تجاري شهر بوشهر)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
 
چکیده: 
آشفتگي روند تجاري و افزايش رقابت در ميان شرکت ها‏ي تجاري، محيط پيرامون سازمان ها‏ را بسيار متفاوت تر از گذشته نموده است. شناخت مسيرهاي آتي تجاري و حرکت در راستاي آنها به نحوي که منافع سازمان را به همراه داشته باشد، ضرورت وجود تحقيقات بازاريابيو مفاهيمي همچون بازارمحوري را التزام مي بخشد. اين تحقيق بر آن است تا تاثير بازارمحوري را بر نگرش هاي شغلي که ضرورت بازاريابي داخلي است، مورد ارزيابي قرار مي دهد. اين تحقيق از نوع توصيفي-پيمايشي است. براي بررسي فرضيه هاي تحقيق و سنجش بازارمحوري از مقياس نارور و اسلي تر (1990) و براي سنجش نگرش هاي شغلي از مقياس هاي استاندارد شده استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق کليه بانکهاي تجاري در شهر بوشهر است که بر اساس فرمول تعيين اندازه نمونه تصادفي، نمونه اي 234 تايي انتخاب شده است. پايايي پرسشنامه بر اساس روش سازگاري داخلي (آلفاي کرونباخ) با ضرايب اطمينان نسبتا بالا مورد تاييد قرارگرفته است. اگرچه مقياس هاي استفاده شده استاندارد بوده اما براي بررسي بيشتر اعتبار پرسشنامه از نظر متخصصان استفاده شده است. آزمون فرضيه هاي تحقيق بر اساس آمار استنباطي و آماره هاي ضرايب همبستگي پيرسون و همچنين ضرايب رگرسيوني مورد سنجش قرار گرفته است. نتايج حاصل از تحليل داده ها حاکي از تاييد فرضيه اصلي تحقيق يعني رابطه بين بازارمحوري و نگرش هاي شغلي است. همچنين فرضيه هاي فرعي يعني رابطه مولفه هاي بازارمحوري بر تعهد سازماني و رضايت شغلي و همچنين رابطه مشتري محوري و هماهنگي بين بخشي با تمايل به ترک خدمت مورد تاييد قرار گرفت و هيج يک از اجزاي بازارمحوري تاثيري روي تضاد نقش نداشته و ميان رقيب محوري با تمايل به ترک خدمت رابطه معنادار نيست. نهايتا در راستاي بهبود عملکرد بانکهاي تجاري و تحقيق هاي آينده پيشنهادهايي ارائه شده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بحرینی زاده، م.، و اسماعیل پور، م.، و شهنیایی، ع. (1391). بررسی تاثیر بازار محوری بر نگرش های شغلی (مطالعه: بانک های تجاری شهر بوشهر). تحقیقات بازاریابی نوین, 2(1 (پیاپی 4)), 149-165. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190271Vancouver : کپی

بحرینی زاده منیجه، اسماعیل پور مجید، شهنیایی عیسی. بررسی تاثیر بازار محوری بر نگرش های شغلی (مطالعه: بانک های تجاری شهر بوشهر). تحقیقات بازاریابی نوین. 1391 [cited 2022May26];2(1 (پیاپی 4)):149-165. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190271IEEE : کپی

بحرینی زاده، م.، اسماعیل پور، م.، شهنیایی، ع.، 1391. بررسی تاثیر بازار محوری بر نگرش های شغلی (مطالعه: بانک های تجاری شهر بوشهر). تحقیقات بازاریابی نوین, [online] 2(1 (پیاپی 4)), pp.149-165. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190271. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 123 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی