برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير بازاريابي دروني بر بازارگرايي با وجود متغيرهاي ميانجي تعهدسازماني و رفتار شهروندي سازماني در بنگاه هاي مالي: موردکاوي بانک ملت شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين بازاريابي دروني و بازارگرايي با تاکيد بر وجود متغيرهاي ميانجي رفتار شهروندي سازماني و تعهد سازماني در بانک ملت شهر تهران به عنوان يک بنگاه مالي- خدماتي صورت گرفته است. ابزار مورد استفاده براي جمع آوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته بر اساس ادبيات پژوهش و نظر خبرگان است. براي بررسي روايي آن علاوه بر تحليل محتوايي از طريق خبرگان و متخصصان، از تحليل عاملي اکتشافي نيز استفاده گرديده است. روش مورد استفاده در اين تحقيق توصيفي از نوع همبستگي بوده و به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش تحليل مسير به وسيله مدل معادلات ساختاري استفاده گرديد. جامعه آماري پژوهش شامل کليه کارکنان بانک ملت در شهر تهران بوده که از ميان آنها با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي 322 نفر انتخاب و در نهايت 261 پرسشنامه استفاده شد. يافته هاي پژوهش بيانگر رابطه معنادار بين بازاريابي دروني و بازارگرايي در بانک ملت شهر تهران و رابطه مثبت و معنادار بين بازاريابي دروني و رفتار شهروندي سازماني، تعهد سازماني در بانک ملت شهر تهران وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسنقلی پور، ط.، و انصاری، م.، و الهی گل، ا.، و رحمانی یوشانلویی، ح. (1391). تاثیر بازاریابی درونی بر بازارگرایی با وجود متغیرهای میانجی تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بنگاه های مالی: موردکاوی بانک ملت شهر تهران. تحقیقات بازاریابی نوین, 2(1 (پیاپی 4)), 25-45. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190260Vancouver : کپی

حسنقلی پور طهمورث، انصاری منوچهر، الهی گل اکرم، رحمانی یوشانلویی حسین. تاثیر بازاریابی درونی بر بازارگرایی با وجود متغیرهای میانجی تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بنگاه های مالی: موردکاوی بانک ملت شهر تهران. تحقیقات بازاریابی نوین. 1391 [cited 2021May07];2(1 (پیاپی 4)):25-45. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190260IEEE : کپی

حسنقلی پور، ط.، انصاری، م.، الهی گل، ا.، رحمانی یوشانلویی، ح.، 1391. تاثیر بازاریابی درونی بر بازارگرایی با وجود متغیرهای میانجی تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بنگاه های مالی: موردکاوی بانک ملت شهر تهران. تحقیقات بازاریابی نوین, [online] 2(1 (پیاپی 4)), pp.25-45. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190260. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 116 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی