برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1392 , دوره  28 , شماره  1 (پياپي 42) ; از صفحه 134 تا صفحه 152 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه علي عوامل تاثيرگذار بر تقاضاي واردات چوب آلات الواري در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد، واحد کرج
 
چکیده: 

در اين مقاله سعي بر آن است که با بررسي روند واردات چوب آلات الواري در ايران، مهمترين متغيرهاي موثر بر ميزان تقاضا براي واردات اين ماده اوليه مهم و پرمصرف شناسايي و از آن در جهت اتخاذ راهبردهاي مناسب براي واردات اين محصول استفاده كرد. در اين راستا يک تابع خطي لگاريتم– لگاريتمي براي تقاضاي واردات چوب آلات الواري در کشور تصريح و از آن براي بررسي مهمترين متغيرهاي تاثيرگذار بر آن و همچنين دستيابي به ضرايبي که مستقيما کشش ها را برآورد مي کند استفاده گرديد. همچنين، اين مقاله سعي دارد، وجود يک ارتباط بلند مدت بين متغيرهاي تشکيل دهنده تابع تقاضاي واردات چوب آلات الواري را با استفاده از آزمون انگل -گرنجر و آزمون هم انباشتگي يوهانسن - جوسيليوس مورد آزمون قرار داده و در نهايت رابطه علي بين آنها را با استفاده از آزمون عليت گرنجري در کوتاه مدت بررسي نمايد. در اين راستا قبل از برآورد مدل، ايستايي هر يک از متغيرها در حالت لگاريتمي با استفاده از آزمون ريشه واحد ديکي فولر تعميم يافته (ADF) و فيليپس- پرون (PP) در سطح معني دار 5 درصد مورد بررسي قرار گرفت و همچنين از آزمون بريوش- گادفري براي آزمون فرض عدم خودهمبستگي سريالي بين اجزا اخلال که يکي از فروض مهم مدل کلاسيک است استفاده گرديد و پس از ايستا نمودن تمامي متغيرها و اطمينان از عدم وجود خود همبستگي سريالي بين جملات اخلال، تابع تقاضاي واردات چوب آلات الواري در ايران طي سال هاي 1388 -1363 و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي (OLS) تخمين زده شدند. نتايج تخمين مدل نشان مي دهد که ميزان تقاضاي واردات چوب آلات الواري با متغيرهاي نرخ ارز اسمي و ميزان توليد داخلي رابطه منفي و با ميزان توليد ناخالص داخلي (GDP) و درآمدهاي نفتي کشور رابطه مثبت دارد که مطابق با انتظار بود. همچنين نتايج آزمون هاي هم جمعي انگل – گرنجر و يوهانسن - جوسيليوس، وجود رابطه بلند مدت بين متغيرها در تابع تقاضاي واردات چوب آلات الواري در ايران را نشان دادند. نتايج آزمون عليت گرنجري نشان داد که جهت و رابطه عليت يک طرفه از سوي نرخ ارز اسمي، ميزان درآمدهاي ناشي از صادرات نفتي، ميزان توليد ناخالص داخلي و ميزان توليد داخلي چوب آلات گرد به سمت ميزان واردات چوب آلات الواري به علت رد شدن فرضيه صفر مبني بر عدم رابطه عليت، وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 150 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی