برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي نقش راهبردهاي مقابله اي و سبک هاي اسنادي به عنوان پيش بين هاي افت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلام شهر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلام شهر
 
چکیده: 

هدف از اين تحقيق بررسي نقش راهبردهاي مقابله اي و سبک هاي اسنادي در افت تحصيلي دانشجويان است. به منظور بررسي فرضيه هاي تحقيق 480 نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلام شهر (162 پسر، 318 دختر) از طريق نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات، آزمون سنجش سبک اسناد اندرسون و آرنولت و پرسشنامه راهبردهاي مقابله اي بيلينگز و موس بوده است همچنين معدل ترم گذشته دانشجويان به عنوان شاخص افت تحصيلي محسوب شده است. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از روش هاي ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي چند متغيره به روش گام به گام استفاده شد. نتايج حاصل نشان داد بين راهبردهاي جلب حمايت اجتماعي، مهار جسماني و مهار هيجاني با موقعيت شکست و همچنين بين بعد پايدار - ناپايدار موقعيت شکست و ابعاد دروني - بيروني، پايدار - ناپايدار و کلي - جزيي موقعيت موفقيت در پرسشنامه سبک هاي اسنادي با افت تحصيلي همبستگي معني داري وجود داشت. نتايج تحليل رگرسيون نشان دهنده نقش برجسته تر راهبردهاي مهار جسماني و مهار هيجاني و بعد کلي - جزيي موقعيت موفقيت با افت تحصيلي بود. نتيجه تحقيق نشان داد که بين راهبرهاي مقابله اي و سبک هاي اسنادي با افت تحصيلي ارتباط معني داري وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 153
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی