برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1392 , دوره  11 , شماره  37 ; از صفحه 217 تا صفحه 232 .
 
عنوان مقاله: 

نقش مشارکت مردم در فرآيند بازسازي کالبدي ناشي از بلاياي طبيعي مورد: زلزله شهر بم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان وبلوچستان
 
چکیده: 

زلزله يکي از شايع ترين انواع مخاطرات طبيعي است که از گذشته تا کنون بيشترين آسيب را بر جامعه بشري وارد نموده است. زلزله دي ماه 1382 بم در استان کرمان از جمله زلزله هاي بسيار زيانباري بود که آسيب هاي فراواني را به لحاظ تلفات انساني، شدت و بعد تخريب کالبدي به همراه داشت. بديهي است به دليل اهميت لزوم توجه به خواست سانحه ديدگان، يکي از مهمترين نکات در بازسازي مناطق تخريب شده، بررسي اين موضوع است که فرآيند بازسازي به چه ميزان با خواست مردم انطباق داشته و مشارکت و همراهي آنها به عنوان يک مولفه اثرگذار در روند بازسازي و به تبع آنها بهره وري بهتر فعاليتهاي صورت گرفته را در پي داشته است. براين اساس هدف اصلي اين تحقيق بررسي نقش مشارکت مردم درفرآيند بازسازي و رابطه بين مشارکت مردم در بازسازي کالبدي و استفاده از فرصت هاي توسعه کالبدي مانند مسکن، معابر و دسترسي، خدمات عمومي و زيربنايي و بافت شهر بم است. روش تحقيق توصيفي - تحليلي است و شيوه هاي گردآوري اطلاعات شامل روشهاي اسنادي و ميداني (مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه) است. به منظور تحليل متغيرهاي مورد مطالعه، از نرم افزار SPSS و روش هاي آماري همبستگي، رگرسيون و آزمون هاي آماري پارامتريک T استفاده شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد ميزان مشارکت مردم از ديد جامعه نمونه مثبت ارزيابي شده و از بين شاخص هاي توسعه کالبدي مشارکت مردم بيشترين تاثير را بر روي شاخص مسکن و بافت شهر داشته و ميزان مشارکت مردم در استفاده از فرصت توسعه مسکن و بافت شهر بيشتر از ساير شاخص ها بوده است و کمترين تاثير را بر روي شاخص هاي خدمات و تسهيلات عمومي و زيربنايي داشته است. به نظر مي رسد نقش بيش از حد دولت در بازسازي اين شاخص ها باعث کم رنگ شدن ميزان مشارکت مردم شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 250 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی