3 SID.ir | بررسي سطوح و ميزان توانمندي در بين اعضاي تعاوني زنان روستايي (مورد مطالعه: تعاوني زنان تفيهان شهرستان شيراز)

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي سطوح و ميزان توانمندي در بين اعضاي تعاوني زنان روستايي (مورد مطالعه: تعاوني زنان تفيهان شهرستان شيراز)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

توانمندسازي زنان به طور گسترده اي به عنوان يک هدف مهم در توسعه بين المللي شناخته شده است. هدف اصلي اين پژوهش، بررسي سطوح و ميزان توانمندي اعضاي تعاوني زنان روستايي تفيهان بود. جمعيت اين مطالعه تمام اعضاي تعاوني تفيهان 418 نفر بودند كه تعداد 200 نفر از اعضا با استفاده از روش نمونه گيري طبقه بندي تصادفي انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده براي جمع آوري داده ها پرسشنامه بود که روايي صوري آن به وسيله پانلي از متخصصين تاييد گرديد و براي بررسي پايايي آن نيز آزمون راهنما اجرا شد که آلفاي کرونباخ 0.94 براي گويه هاي توانمندي به دست آمد. نتايج نشان داد که ابعاد توانمندي اعضاي تعاوني در چهار بعد توانمندي رواني، خانوادگي، اقتصادي و اجتماعي - فرهنگي قابل تقسيم بندي است. همچنين، نتايج نشان داد که رقم ابعاد رواني و اجتماعي - فرهنگي توانمندي از ساير ابعاد توانمندي بيش تر بوده و توانمندي خانوادگي و اقتصادي در رتبه هاي بعدي قرار دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 125
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی