برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1392 , دوره  20 , شماره  2 ; از صفحه 45 تا صفحه 64 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي فراواني اکتينومايست ها و جداسازي اکتينومايست هاي تجزيه کننده فيتات در اکوسيستم هاي خاکي مختلف

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 

اکتينومايست ها گروهي از ميکروارگانيسم ها هستند که در طيف وسيعي از زيستگاه ها وجود داشته و در فرآيندهاي مهمي دخالت دارند. بنابراين بررسي چگونگي توزيع آنها در درک نقش اکولوژيک آنها اهميت بسياري دارد. تعداد زيادي از ميکروارگانيسم هاي خاک (از جمله اکتينومايست ها) قادرند اشکال مختلف فسفر آلي و معدني نامحلول را به فرم محلول و قابل استفاده گياه تبديل نمايند. هدف از اين پژوهش، بررسي فراواني جمعيت اکتينومايست ها و جداسازي، غربال گري و ارزيابي فعاليت تجزيه کنندگي فيتات سديم به وسيله اين گروه از ميکروارگانيسم ها با استفاده از روش هاي اسپکتروفتومتري و کروماتوگرافي مايع با فشار بالا (HPLC) بود. به اين منظور 97 نمونه خاک از زيست بوم هاي خاکي مختلف استان گلستان جمع آوري گرديد. از محيط هاي گليسرول آرژينين آگار اصلاح شده (MGAA)، براي جداسازي اکتينومايست هاي متداول و MGA-SE اصلاح شده (MMGA-SE) براي جداسازي اکتينومايست هاي کمياب تجزيه کننده فيتات استفاده شد. شمارش اکتينومايست ها نيز در محيطGAA  انجام گرفت. تعداد اکتينومايست ها در کاربري هاي مختلف تفاوت معني داري (P<0.001) با يکديگر داشتند و اقليم بر برخي خصوصيات خاک و جمعيت اکتينومايست ها موثر بود. بيشترين تعداد اکتينومايست ها متعلق به اراضي زراعي آبي و کمترين تعداد متعلق به اراضي مرتعي بود. 46.3 درصد از جدايه هاي مورد بررسي توانستند فسفر محلول را در محيط مايع آزاد نمايند. جدايه هاي منتخب داراي توانمندي تجزيه فيتات بوده و اين فعاليت به شدت متاثر از ترکيب محيط کشت بود. مقدار نسبي تجزيه اينوزيتول هگزافسفات در جدايه هاي مختلف تفاوت قابل ملاحظه اي با يکديگر داشتند به طوري که ميزان تجزيه سوبسترا در محدوده 1.65-95.2 درصد قرار داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قربانی نصرآبادی، ر.، و علیخانی، ح.، و حامدی، ج.، و یخچالی، ب.، و گرینر، ر. (1392). ارزیابی فراوانی اکتینومایست ها و جداسازی اکتینومایست های تجزیه کننده فیتات در اکوسیستم های خاکی مختلف. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), 20(2), 45-64. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189950Vancouver : کپی

قربانی نصرآبادی رضا، علیخانی حسینعلی، حامدی جواد، یخچالی باقر، گرینر رالف. ارزیابی فراوانی اکتینومایست ها و جداسازی اکتینومایست های تجزیه کننده فیتات در اکوسیستم های خاکی مختلف. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی). 1392 [cited 2021July30];20(2):45-64. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189950IEEE : کپی

قربانی نصرآبادی، ر.، علیخانی، ح.، حامدی، ج.، یخچالی، ب.، گرینر، ر.، 1392. ارزیابی فراوانی اکتینومایست ها و جداسازی اکتینومایست های تجزیه کننده فیتات در اکوسیستم های خاکی مختلف. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 20(2), pp.45-64. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189950. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 229 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی