برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه بازشناسي بيان چهره اي هيجان و پردازش شناختي در بيماران مبتلا به اسکيزوفرني و افراد بهنجار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه محقق اردبیلی
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر مقايسه بازشناسي بيان چهره اي هيجان و پردازش شناختي در بيماران مبتلا به اسکيزوفرني (آشفته و پارانوئيد) و افراد بهنجار مي باشد. روش پژوهش حاضر علي– مقايسه اي است. نمونه پژوهش شامل 60 بيمار مبتلا به اسکيزوفرني (30 نفر پارانوئيد و 30 نفر آشفته) و 30 نفر از افراد بهنجار که از لحاظ جنس، سن و تحصيلات با گروه بيمار همتا شده بودند، با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از آزمون بازشناسي بيان چهره اي هيجان، آزمون حافظه وکسلر، آزمون استروپ و پرسشنامه پردازش اطلاعات استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از تحليل واريانس چندمتغيري و آزمون تعقيبي LSD استفاده شد. يافته ها نشان داد که بين سه گروه در بازشناسي بيان چهره اي هيجان تفاوت معني دار وجود دارد و افراد مبتلا به اسکيزوفرني در بازشناسي چهره اي هيجان نقص دارند. همچنين افراد مبتلا به اسکيزوفرني پارانوئيد از نظر متغير فوق بهتر از افراد مبتلا به اسکيزوفرني آشفته عمل کردند. علاوه بر اين، بين سه گروه در سرعت پردازش، پردازش اطلاعات و حافظه کلامي و غيرکلامي تفاوت معنادار وجود داشت. افراد مبتلا به اسکيزوفرني از نوع آشفته از نظر متغيرهاي پردازش اطلاعات، حافظه کلامي و غيرکلامي نسبت به دو گروه ديگر در وضعيت پايين تري قرار داشتند، از لحاظ سرعت پردازش افراد بهنجار در وضعيت بالاتر نسبت به دو گروه ديگر قرار داشتند. نقص در بازشناسي بيان چهره اي هيجان و پردازش شناختي در بيماران اسکيزوفرني عميق تر از افراد بهنجار مي باشد، همچنين اين نقايص در بيماران آشفته برجسته تر از بيماران پارانوئيد مي باشد. اين نتيجه ها تلويحات مهمي براي پيگيري و درمان مبتلايان به اسکيزوفرني دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 178
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی