برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين مشاركت در تصميم گيري با تنش شغلي با توجه به نقش ميانجي عدالت رويه اي و بي اعتمادي بين فردي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان
 
چکیده: 

در اين پژوهش رابطه مشاركت در تصميم گيري با تنش شغلي با توجه به نقش ميانجي عدالت رويه اي و بي اعتمادي بين فردي مورد بررسي قرار گرفت. جامعه آماري كاركنان مرد يک مجموعه صنعتي در شهر اصفهان (به تعداد 800 نفر) مي باشند که از بين آنها 211 نفر به شيوه نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي سنجش شامل شاخص تنش شغلي (کاهن و همکاران، 1964)، مقياس عدالت رويه اي (مورمن، 1991)، پرسشنامه بي اعتمادي بين فردي (ميلر، 1991) و مشاركت در تصميم گيري (ميلر، 1991) بودند. داده ها از طريق ضريب همبستگي پيرسون، الگوسازي معادله ساختار (SEM)، تحليل رگرسيون ميانجي و آزمون سوبل مورد تحليل قرار گرفتند. نتيجه الگو سازي معادله ساختاري نشان داد كه مشاركت در تصميم گيري، 6.4 درصد از واريانس عدالت رويه اي را تبيين مي كند، اما با بي اعتمادي بين فردي داراي رابطه معني داري (P>0.05) نيست. عدالت رويه اي نيز،  17.3درصد از واريانس بي اعتمادي بين فردي را و عدالت رويه اي و بي اعتمادي بين فردي، 24.1 درصد از واريانس تنش شغلي را تبيين نمودند. تحليل ميانجي نشان داد كه عدالت رويه اي، متغير ميانجي كامل در رابطه مشاركت در تصميم گيري با بي اعتمادي بين فردي و تنش شغلي است. اما بي اعتمادي بين فردي در رابطه عدالت رويه اي با تنش شغلي، نقش يك متغير ميانجي پاره اي را ايفا مي نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

گل پرور، م.، و واثقی، ز. (1389). رابطه بین مشارکت در تصمیم گیری با تنش شغلی با توجه به نقش میانجی عدالت رویه ای و بی اعتمادی بین فردی. دست آوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روان شناسی), 17(2 (پیاپی 92-91)), 99-120. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189905Vancouver : کپی

گل پرور محسن، واثقی زهرا. رابطه بین مشارکت در تصمیم گیری با تنش شغلی با توجه به نقش میانجی عدالت رویه ای و بی اعتمادی بین فردی. دست آوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روان شناسی). 1389 [cited 2021August04];17(2 (پیاپی 92-91)):99-120. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189905IEEE : کپی

گل پرور، م.، واثقی، ز.، 1389. رابطه بین مشارکت در تصمیم گیری با تنش شغلی با توجه به نقش میانجی عدالت رویه ای و بی اعتمادی بین فردی. دست آوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روان شناسی), [online] 17(2 (پیاپی 92-91)), pp.99-120. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189905. 

 
بازدید یکساله 81 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی