برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثرات ريواس بر چربيهاي خون در خرگوش هيپرليپيدميك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی، بخش فیزیولوژی
 
چکیده: 
سابقه و هدف: بيماريهاي قلبي - عروقي از علل شايع مرگ و مير و از كارافتادگي است كه با ايجاد آترواسكلروز در عروق كرونر و پيشرفت آن به وجود ميآيد. عوامل زمينه ساز ايجاد CHD كه موسوم به ريسك فاكتورهاي قلبي اند متعدد هستند و در بين آنها افزايش كلسترول خون يك ريسك فاكتور اصلي به حساب مي آيد. شواهد نشان ميدهد كه كه ليپوپروتيينهاي غني از تري گليسريد نيز به طور مستقيم يا غيرمستقيم در آتروژنز نقش دارند. كم كاريهاي تيروئيد موجب زياد شدن كلسترول، تري گليسريد و هيپرتانسيون دياستوليك شده و لذا زمينه ساز CHD و برخي ديگر از اختلالات عمل قبل ميشوند. در اين پژوهش اثرات عصاره هاي آبي و الكلي گياه ريواس (Rheum ribes) كه از خانواده پلي گوناسه و گونه اي از گياه است كه در ايران ميرويد، بر چربيهاي خون در خرگوش هيپوتيروييد مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روشها: براي ايجاد هيپرليپيدمي، به آن مصرف خرگوشهاي سالم مقدار (W/V) 0.05 دصد پودر متي مازول براي مدت 7 هسته اضافه شد. خرگوشها از پايان هفته چهارم به بعد هيپرليپيدميك شدند. در پايان 49 روز براي پروتكل مطالعه، خرگوشها به چند دسته تقسيم و به مدت 18 روز به شرح زير تيمار شدند: گروه A به عنوان كنترل منفي، روزانه 15-10 ميلي ليتر آب مقطر، گروه B به عنوان كنترل مثبت روزانه مقدار 570 ميلي گرم پودر اسيد نيكوتينيك، گروه C و گروه D روزانه به ترتيب مقدار B.W 4 گرم بر كيلوگرم پودر عصاره آبي و پودر عصاره الكلي ريواس در آب مقطر به صورت خوراكي دريافت نمودند. در پايان هفته 4 تا 7 از تجويز متي مازول و نيز 10 و 18 روز پس از تيمار از خرگوشها در شرايط مناسب خونگيري به عمل آمد و كلسترول و تري گليسريد سرم با روشهاي آنزيماتيك روتين آمازيشگاهي اندازه گيري شدند.
يافته ها: متي مازول موجچب افزايش معني دار كلسترول در پايان هفته چهارم و هفتم (P<0.001) و نيز موجب افزايش معني دار تري گليسريد در پايان هفته چهارم (P<0.001) گرديد. سطح تري گليسريد در پايان 49 روز، افزايش نشان داد ولي معني دار نبود. عصاره آبي در مقايسه با آب مقطر در روز 10 و 18 موجب كاهش معني دار كلسترول به ترتيب به مقدار 56.34 درصد و 84.87 درصد (P<0.01) گرديد. اين عصاره سطح تري گليسريد را در روز دهم تيمار به ميزان 11.29 درصد (NS) و در روز 18 تيمار به مقدار 66.88 درصد در مقايسه با اب مقطر كاهش داد (P<0.05). عصاره اتانلي ريواس در پايان 10 روز در مقايسه با آب مقطر غلظت كلسترول را به مقدار 40.56 درصد (P<0.05) و در پايان 18 روز به مقدار 72/27 درصد (P<0.01) كاهش داد. اين عصاره غفظت تري گليسريد را در روز 10 به ميزان 34/39 درصد (NS) و در روز 18 به مقدار 79.14 درصد (P<0.01) كاهش داد. اسيد نيكوتينيك در مقايسه با آب مقطر در پايان روز 10 و 18 سطح كلسترول را به ترتيب به مقدار 54.7 (P<0.01) و 62.8 درصد (P<0.05) و سطح تري گليسريد را به ترتيب به مقدار 62/11 درصد و 62.68 درصد (P<0.05) به طور معني دار كاهش داد.
نتيجه گيري و توصيه ها: همان طور كه نتايج نشان مي دهد عصاره هاي آبي و اتانلي ريشه ريواس موجب كاهش معني دار كلسترول (هر دو روز تيمار) و تري گليسريد سرم (روز 18 تيمار) در خرگوشهاي هيپرليپيدميك ميشوند و مقدار اين كاهشها نيز در حد اسيد نيكوتينيك و يا بيشتر از آن است و لذا ميتواند مصرف فرآورده هاي ريواس را براي پايين آوردن چربيهاي خون در افراد كه كلسترول و يا تري گليسريد بالاتر از طبيعي دارند پيشنهاد كرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حاج زاده، م.، و جعفری، ق. (1382). اثرات ریواس بر چربیهای خون در خرگوش هیپرلیپیدمیک. کومش, 5(2-1), 19-27. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1899Vancouver : کپی

حاج زاده موسی الرضا، جعفری قاسم. اثرات ریواس بر چربیهای خون در خرگوش هیپرلیپیدمیک. کومش. 1382 [cited 2021May09];5(2-1):19-27. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1899IEEE : کپی

حاج زاده، م.، جعفری، ق.، 1382. اثرات ریواس بر چربیهای خون در خرگوش هیپرلیپیدمیک. کومش, [online] 5(2-1), pp.19-27. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1899. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 130 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی