برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه هاي سنجش رضايت شغلي کارکنان و رضايت مشتريان بانک صادرات ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر ساخت و اعتباريابي ابزاري استاندارد و ويژه براي سنجش رضايت شغلي کارکنان و رضايت مشتريان بانک و تعيين عوامل هر يک بود. روش پژوهش از نوع توصيفي– پيمايشي بود و به اين منظور دو پرسشنامه سنجش رضايت شغلي ويژه کارکنان بانک و رضايت مشتريان بانک طراحي شد. در مطالعه مقدماتي خصوصيات روانسنجي از جمله روايي محتوا و صوري هر دو پرسشنامه وارسي شد. سپس پرسشنامه هاي نهايي در بين نمونه 873 نفري از کاركنان شعب بانك صادرات ايران در شهر تهران و نمونه 350 نفري مشتريان بانك مذکور با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب و اجرا شد. نتايج تحليل عاملي اکتشافي پرسشنامه رضايت شغلي ضمن تاييد ساختار نظري اوليه، هفت عامل را به عنوان عوامل مهم رضايت شغلي کارکنان بانک نشان داد که به ترتيب عبارتند از: تامين نيازهاي مادي و رواني، روابط با همكاران و مشتري، ماهيت كار، روابط با سرپرست، منزلت، مسووليت و احترام، عوامل محيطي كار و جو سازماني. ميزان رضايت شغلي کارکنان بانک در حد متوسط بود. ضعيف ترين احساس رضايت شغلي کارکنان مربوط به جو سازماني نامناسب، ارضاي نيازهاي مادي و معنوي و عوامل محيطي شعب بانک بود. در کنار آن کارکنان احساس رضايتمندي مطلوبي نسبت به همدلي و همکاري در بين همکاران و با ديگران و نيز شايستگي و صلاحيت روسا داشتند. نتايج تحليل عاملي اکتشافي پرسشنامه رضايت مشتري نيز ضمن تاييد ساختار نظري اوليه چهار عامل را در تامين رضايت مشتريان مهم نشان داد، که عبارتند از: رضايت از کارکنان و فرايندها، رضايت از محيط فيزيکي، موانع تجهيزاتي خدمت رساني و موانع انساني خدمت رساني. ميزان رضايت مشتريان بانک صادرات در حد خوب و مطلوب بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خدایاری فرد، م.، و میرکمالی، س.، و افروز، غ.، و پاک نژاد، م.، و هومن، ح.، و به پژوه، ا.، و شکرکن، ح.، و حسینیان، س.، و یزدی، س.، و غباری بناب، ب.، و شکوهی‌ یکتا، م.، و ربیع زاده، م.، و فقیهی، ع.، و حسینی حسین آباد، ف. (1389). ویژگی های روان سنجی پرسشنامه های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران. دست آوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روان شناسی), 17(2 (پیاپی 92-91)), 1-18. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189870Vancouver : کپی

خدایاری فرد محمد، میرکمالی سیدمحمد، افروز غلامعلی، پاک نژاد محسن، هومن حیدرعلی، به پژوه احمد، شکرکن حسین، حسینیان سیمین، یزدی سیده منوره، غباری بناب باقر، شکوهی‌ یکتا محسن، ربیع زاده محمد، فقیهی علی نقی، حسینی حسین آباد فاطمه. ویژگی های روان سنجی پرسشنامه های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران. دست آوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روان شناسی). 1389 [cited 2021May14];17(2 (پیاپی 92-91)):1-18. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189870IEEE : کپی

خدایاری فرد، م.، میرکمالی، س.، افروز، غ.، پاک نژاد، م.، هومن، ح.، به پژوه، ا.، شکرکن، ح.، حسینیان، س.، یزدی، س.، غباری بناب، ب.، شکوهی‌ یکتا، م.، ربیع زاده، م.، فقیهی، ع.، حسینی حسین آباد، ف.، 1389. ویژگی های روان سنجی پرسشنامه های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران. دست آوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روان شناسی), [online] 17(2 (پیاپی 92-91)), pp.1-18. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189870. 

 
بازدید یکساله 264 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی