نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  3 , شماره  9 ; از صفحه 9 تا صفحه 20 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تراکم ذخيره سازي پست لاروهاي ميگوي سفيد غربي (Litopenaeus vannami) بر روند شاخص هاي رشد و بقا در استخرهاي پرورش ميگوي سايت گواتر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان - چابهار
 
چکیده: 
اين تحقيق به منظور بررسي تاثير تراکم ذخيره سازي پست لاروهاي ميگوي سفيد غربي (Litopenaeus vannamei) بر روند شاخص هاي رشد و بقا در 9 استخر يک هکتاري طي ماه هاي ارديبهشت تا شهريور ماه 1390 در مزرعه شرکت تعاوني 647 عطا در سايت گواتر شهرستان چابهار اجرا گرديد، پس از آماده سازي و آبگيري استخرها، پست لاروها در مرحله PL15 در سه تراکم 15، 20 و 25 عدد در مترمربع (به ترتيب تيمار 1، 2 و 3 نام گذاري) و هر کدام با 3 تکرار ذخيره سازي شدند. فاکتورهاي فيزيکي و شيميايي آب شامل دما، اکسيژن و pH به صورت روزانه در دو نوبت (صبح و عصر) و فاکتور شوري و شفافيت نيز در يک نوبت اندازه گيري گرديد. تغذيه پست لاروها در طي دوره پرورش بر اساس احتياجات آنها در مراحل مختلف سني، وزني و شرايط محيطي با استفاده از غذاي کنسانتره داخلي صورت گرفت، عمليات زيست سنجي ميگوها بوسيله سيني غذادهي و تور ساليک هر 10 روز يک بار اندازه گيري، محاسبه و ثبت گرديد. مديريت پرورش نيز براي همه استخرها يکسان اعمال شد. نتايج به دست آمده از بررسي اثر تراکم در 115 روز پرورش بر شاخص هاي رشد بين تيمارهاي 1، 2 و 4 از نظر توليد نهايي و ميانگين وزني، اختلاف معني داري را در هر سه تيمار در سطح اعتماد 95 درصد نشان داد (P<0.05)، همچنين از نظر درصد بقا بين تيمار 1 و 2 با تيمار 3 اختلاف معني داري مشاهده گرديد (P<0.05). نتايج کلي ميانگين وزني در 115 روز پرورش در تيمار 1 و 135 روز پرورش در تيمارهاي2  و  3به ترتيب 0.23±17.93 و 0.07±16.68 و 0.12±15.64 گرم و ميزان توليد نهايي به ترتيب 78.1± 2460، 76.38±3033، 50±3200 کيلو گرم و ميانگين رشد روزانه 0.002±0.18، 0.002±0.14، 0.001±0.13 گرم در روز به دست آمد، همچنين بيشترين درصد بقا و کمترين ضريب تبديل غذايي که به ترتيب1.72 ±91.44 و 0.06±1.3 محاسبه گرديد مربوط به تيمار 1 و کمترين درصد بقا و بيشترين ضريب تبديل غذايي نيز به ترتيب با 0.78±81.86 و0.03 ±1.57 مربوط به تيمار 3 به دست آمد. نتايج حاصل از بررسي اقتصادي در تراکم هاي مختلف نشان داد، تيمار 1 داراي بالاترين ميانگين وزني و کمترين ضريب تبديل غذايي، از نظر اقتصادي بهتر از ساير تيمارها بود. همچنين با افزايش تراکم ذخيره سازي، سود اقتصادي کاهش يافت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسن دوست، ا.، و بحری، ا.، و یحیوی، م. (1391). تاثیر تراکم ذخیره سازی پست لاروهای میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannami) بر روند شاخص های رشد و بقا در استخرهای پرورش میگوی سایت گواتر. آبزیان و شیلات, 3(9), 9-20. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189810Vancouver : کپی

حسن دوست ابوالقاسم، بحری امیرهوشنگ، یحیوی مازیار. تاثیر تراکم ذخیره سازی پست لاروهای میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannami) بر روند شاخص های رشد و بقا در استخرهای پرورش میگوی سایت گواتر. آبزیان و شیلات. 1391 [cited 2022August14];3(9):9-20. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189810IEEE : کپی

حسن دوست، ا.، بحری، ا.، یحیوی، م.، 1391. تاثیر تراکم ذخیره سازی پست لاروهای میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannami) بر روند شاخص های رشد و بقا در استخرهای پرورش میگوی سایت گواتر. آبزیان و شیلات, [online] 3(9), pp.9-20. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189810. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 147 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی