برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1389 , دوره  20 , شماره  69 ; از صفحه 21 تا صفحه 24 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان رضايت مادران بستري در بخش زايمان از عملکرد کادر درمان بيمارستان هاي منتخب زاهدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان شریعتی، جنب بیمارستان مفید، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: هدف اصلي گروه ارايه دهندگان خدمت، جلب رضايت بيماران است. ارزيابي ميزان رضايت مادر زايمان کرده به عنوان مشتري دريافت کننده خدمات بهداشتي درماني يکي از شاخص هاي بررسي کيفيت اين خدمات است. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان رضايتمندي مادران بستري در بخش زايمان از عملکرد کادر درمان در بيمارستان هاي منتخب شهر زاهدان در سال 1386 مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت توصيفي انجام شد و 72 خانم بستري در بخش زايمان بيمارستان هاي تامين اجتماعي و علي ابن ابيطالب شهر زاهدان به روش نمونه گيري سهميه اي انتخاب شدند. اطلاعات توسط پرسش نامه هايي مشتمل بر 4 قسمت (اطلاعات دموگرافيگ، سطح رضايت از پزشک، پرستار و ساير کارکنان) تکميل گرديد. جهت اعتبار پرسش نامه ها ازاعتبار محتوا و جهت پايايي آن ها از آلفا کرونباخ استفاده شد. براي تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي با استفاده از اس پي اس اس نسخه 15 استفاده شد
.
يافته ها: نتايج اين پژوهش نشان داد که ميانگين و انحراف معيار سن واحدها پژوهش 5.49±23.65 سال است. ميانگين رضايت عوامل مربوط به پزشک 68.32 درصد، عوامل مربوط به پرستار 60.81 و ساير کارکنان 68.40 بود. بيشترين ميانگين درصد رضايت در رابطه با دانش و مهارت پزشک و پرستار و کمترين آن مربوط به نحوه رفتار پزشک و پاسخگويي پرستار بود
.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد عليرغم رضايت در حد خوب مادران از مهارت کادر درمان که البته به علت اطلاعات ناچيز مادران در مورد خدمات تخصصي ارايه شده به آن ها قابل قضاوت نمي باشد، ولي توجه به نحوي رفتار با بيمار و جوابگويي به آنان بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ترک زهرانی، ش.، و خزائیان، س.، و شیخان، ز.، و اکبرزاده باغبان، ع. (1389). بررسی میزان رضایت مادران بستری در بخش زایمان از عملکرد کادر درمان بیمارستان های منتخب زاهدان. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), 20(69), 21-24. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189778Vancouver : کپی

ترک زهرانی شهناز، خزائیان سمیه، شیخان زهره، اکبرزاده باغبان علیرضا. بررسی میزان رضایت مادران بستری در بخش زایمان از عملکرد کادر درمان بیمارستان های منتخب زاهدان. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery). 1389 [cited 2021August02];20(69):21-24. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189778IEEE : کپی

ترک زهرانی، ش.، خزائیان، س.، شیخان، ز.، اکبرزاده باغبان، ع.، 1389. بررسی میزان رضایت مادران بستری در بخش زایمان از عملکرد کادر درمان بیمارستان های منتخب زاهدان. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), [online] 20(69), pp.21-24. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189778. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 154 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی