برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1389 , دوره  20 , شماره  69 ; از صفحه 16 تا صفحه 20 .
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني وزن تولد قبل از زايمان بر اساس ويژگي هاي مادر باردار در زنان مراجعه کننده جهت زايمان به بيمارستان فاطميه شهر همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان شریعتی، جنب بیمارستان مفید، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: وزن جنين به عنوان متغيري موثر در زايمان از اهميت زيادي برخوردار است، زيرا با تخمين مناسب وزن تولد قبل از زايمان مي توان خطرات قابل پيشگيري را شناسايي کرد و خطر مرگ و عوارض مادري و نوزادي مرتبط با وزن تولد را با ارجاع به موقع به مراکز مجهزتر کاهش داد. هدف اين مطالعه پيش بيني وزن تولد قبل از زايمان بر اساس ويژگي هاي مادر باردار در زنان مراجعه کننده جهت زايمان به بيمارستان فاطميه شهر همدان در سال 1387 بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت توصيفي-همبستگي در زنان مراجعه کننده جهت زايمان به بيمارستان فاطميه همدان با روش نمونه گيري در دسترس انجام شد. که 220 خانم باردار با بارداري بدون عارضه و سن بارداري 41-37 هفته وارد مطالعه شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و چک ليست اطلاعاتي، سانتيمتر و ترازو جمع آوري شد. جهت اعتبار پرسشنامه و چک ليست مشاهدات از اعتبار محتوا استفاده شد. جهت اعتبار ترازو نيز از دو ترازوي استاندارد يکي با مارک رسا ساخت ايران که کاليبراسيون آن توسط شرکت مهندسي فريد آزما انجام شده بود براي اندازه گيري وزن مادر وديگري براي سنجش وزن نوزاد با مارک سکا ساخت آلمان استفاده شد. جهت اعتبار متر از متر استاندارد، محکم، قابل انعطاف وغير قابل ارتجاع استفاده شد. براي تعيين پايايي پرسشنامه از روش آزمون مجدد استفاده شد، جهت پايايي چک ليست و متر از روش مشاهده همزمان توسط پژوهشگر و يک همکار آموزش ديده در 10 خانم باردار استفاده شد. همچنين جهت پايايي ترازو، يک فرد را 5 بار مورد توزين قرار داده و همچنين پس از هر 10 بار توزين، ترازو بزرگسال با وزنه 1 کيلوگرمي و ترازو نوزاد با وزنه 100 گرمي مورد ارزيابي مجدد قرار مي گرفتند که.که در نهايت براي اثبات پايايي، داده ها ي کمي، توسط آزمون ويلکاکسون (a>0.05) و ضريب همبستگي اسپيرمن (r=0.99) و داده هاي کيفي توسط آزمون مک نمار (a>0.05) و ضريب کاپا (K=1) بررسي شد.
جهت ارزيابي اثر پيش بيني کنندگي 10 متغير شامل: وزن، قد، ميزان افزايش وزن در بارداري، شاخص توده بدني، ارتفاع رحم، دور شکم، دور بازو، پاريتي، سن حاملگي و جنس جنين از روش رگرسيون چندگانه استفاده شد. در اين پژوهش جهت تجزيه و تحليل داده ها از اس پي اس اس 11.5 استفاده شد
.
يافته ها: نتايج نشان داد که از بين متغيرهاي بررسي شده، 4 متغير: ارتفاع رحم، جنس جنين، سن بارداري و قد مادر در ترکيب با يکديگر قادرند 44 درصد از تغييرات وزن تولد را توجيه نمايند و شاخص
PRESS نشان داد که اين معادله دقت پيش بيني مناسبي دارد. معادله به دست آمده به صورت زير مي باشد:

وزن تولد=-2643.91+8.02 (سن بارداري بر حسب روز)+844.46 (قد مادر بر حسب سانتيمتر)+ 65.23((ارتفاع رحم بر حسب سانتيمتر+144.25 ((جنس جنين بر حسب کد 0 دختر و 1 پسر

نتيجه گيري: با توجه به نتايج پژوهش، وزن تولد مي تواند به طور صحيحي با استفاده از معادله رگرسيوني به دست آمده (بر اساس ويژگي هاي مادر باردار)، قبل از زايمان پيش بيني شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

احمدی، م.، و رفایی، م.، و شیخان، ز.، و علوی مجد، ح. (1389). پیش بینی وزن تولد قبل از زایمان بر اساس ویژگی های مادر باردار در زنان مراجعه کننده جهت زایمان به بیمارستان فاطمیه شهر همدان. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), 20(69), 16-20. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189777Vancouver : کپی

احمدی محبوبه، رفایی منصوره، شیخان زهره، علوی مجد حمید. پیش بینی وزن تولد قبل از زایمان بر اساس ویژگی های مادر باردار در زنان مراجعه کننده جهت زایمان به بیمارستان فاطمیه شهر همدان. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery). 1389 [cited 2021July28];20(69):16-20. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189777IEEE : کپی

احمدی، م.، رفایی، م.، شیخان، ز.، علوی مجد، ح.، 1389. پیش بینی وزن تولد قبل از زایمان بر اساس ویژگی های مادر باردار در زنان مراجعه کننده جهت زایمان به بیمارستان فاطمیه شهر همدان. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), [online] 20(69), pp.16-20. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189777. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 199 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی