برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1390 , دوره  1 , شماره  4 ; از صفحه 29 تا صفحه 40 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي کفايت روانسجي مقياس اندازه گيري تاب آوري در بين زندانيان زندان عادل آباد شهر شيراز: روايي، پايايي و ساختار عاملي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* سازمان آموزش و پرورش، استان فارس
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسي روايي، پايايي و ساختار عاملي مقياس تاب آوري بزرگسالان در بين زندانيان مرد زندان عادل آباد شيراز بود. بدين منظور نمونه اي به حجم 215 نفر از زندانيان مرد (با ميانگين سني 20.86) به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شد. روايي اين مقياس با استفاده از روش هاي تحليل عوامل، روايي همگرا و واگرا بررسي شد. پايايي مقياس از سه روش آلفاي کرونباخ، دونيمه سازي و بازآزمايي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحليل عاملي نشان داد که اين مقياس، از 5 عامل با عناوين شايستگي فردي، شايستگي اجتماعي، حمايت اجتماعي، انسجام خانوادگي و ساختار فردي تشکيل شده است که بيش از 57 درصد از واريانس کل را تبيين مي کنند. روايي همگراي اين مقياس حاکي از همبستگي رضايت بخشي بين ابعاد مقياس تاب آوري با نمره کل بود. براي تعيين روايي واگراي مقياس، همبستگي ابعاد مقياس تاب آوري با پرسشنامه پرخاشگري باس و پري بکار رفت که حاکي از همبستگي مطلوبي بود (p<0.001). ضرايب آلفاي کرونباخ، دونيمه سازي و بازآزمايي نيز حاکي از پايايي مطلوب مقياس بود. نتيجه نهايي اينکه فرم فارسي مقياس تاب آوري بزرگسالان، از روايي و پايايي مناسبي در جامعه زنداني برخوردار است و مي تواند در موقعيت هاي پژوهشي و باليني براي مردان زنداني مورد استفاده قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

چالمه، ر. (1390). بررسی کفایت روانسجی مقیاس اندازه گیری تاب آوری در بین زندانیان زندان عادل آباد شهر شیراز: روایی, پایایی و ساختار عاملی. روشها و مدلهای روان شناختی, 1(4), 29-40. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189771Vancouver : کپی

چالمه رضا. بررسی کفایت روانسجی مقیاس اندازه گیری تاب آوری در بین زندانیان زندان عادل آباد شهر شیراز: روایی, پایایی و ساختار عاملی. روشها و مدلهای روان شناختی. 1390 [cited 2021May12];1(4):29-40. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189771IEEE : کپی

چالمه، ر.، 1390. بررسی کفایت روانسجی مقیاس اندازه گیری تاب آوری در بین زندانیان زندان عادل آباد شهر شیراز: روایی, پایایی و ساختار عاملی. روشها و مدلهای روان شناختی, [online] 1(4), pp.29-40. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189771. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 212 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی