نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي نگرش پزشكان و پرستاران نسبت به حضور يكي از اعضاي خانواده بيمار در زمان احيا در بخش اورژانس بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران، تهران و شهيد بهشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان شریعتی، جنب بیمارستان مفید، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
 
چکیده: 
زمينه و هدف: حضور اعضاي خانواده بيماران در زمان احيا قلبي ريوي به محيط احيا به نگرش کارکنان شاغل در بخش اورژانس وابسته است. کارکنان مراقبتي نگرش هاي متفاوتي در مورد حضور اعضاي خانواده در هنگام احياي قلبي ريوي دارند. پژوهش حاضر با هدف تعيين نگرش پزشكان وپرستاران نسبت به حضور يكي از اعضاي خانواده بيمار در زمان احيا در بخش اورژانس بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، ايران و شهيد بهشتي در سال 1388 انجام گرديد.مواد و روش ها: در اين پژوهش توصيفي 120 پرستار به روش سهميه اي و 60 پزشک شاغل در بخش اورژانس بيمارستان هاي آموزشي از طريق سرشماري انتخاب شدند. اطلاعات از طريق پرسش نامه در مدت 2 ماه جمع آوري گرديد. پرسش نامه شامل 2 قسمت، قسمت اول مشخصات فردي نمونه ها (پزشک و پرستار) 13 سوال و سوالات مربوط به نگرش پزشکان و پرستاران شاغل در اورژانس 31 سوال بود. جهت تعيين اعتبار ابزار گردآوري اطلاعات از روش اعتبار محتوا و براي تعيين پايايي ابزار از آزمون مجدد پس از دو هفته انجام شد. (0.78r=) نتايج حاصل با استفاده از نرم افزار اس پي اس اس نسخه 16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.يافته ها: يافته ها نشان داد که 60 درصد شرکت کنندگان زن، 55 درصد داراي سابقه کاري بين 5-1 سال، 43.90 درصد مجرد، 83.9 درصد در فاصله سني 35-25 سال بودند. 70 درصد پزشکان و 91.7 درصد پرستاران مطالعه قبلي راجع به حضور يکي از اعضا خانواده در زمان احيا داشته و 53.3 درصد پزشکان و 56.7 درصد پرستاران تمايلي براي حضور در زمان احيا قلبي ريوي بيمارشان در زمان احيا نداشتند. در مجموع با انجام آزمون آماري تفاوت معنا داري بين نگرش پزشکان و پرستاران نسبت به حضور يکي از اعضا خانواده در زمان احيا قلبي ريوي در زمان احيا وجود نداشت. 66.2 درصد نسبت به حضور يکي از اعضا خانواده در زمان احيا نظري نداشتند.نتيجه گيري: يکي از نياز هاي اساسي اعضا خانواده و بيمار حمايت شدن در شرايط بحراني است و يکي از شرايط بحراني براي آنان احيا قلبي ريوي مي باشد. کارکنان درماني امکان فرصت حضور در زمان احيا قلبي ريوي را به يکي از اعضا خانواده بايد پيشنهاد کنند و از اعضا خانواده و بيمار حمايت کنند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دبیریان، ا.، و ملک حسینی، ش.، و اشک تراب، ط.، و علوی مجد، ح.، و عزتی، ژ. (1389). بررسی نگرش پزشکان و پرستاران نسبت به حضور یکی از اعضای خانواده بیمار در زمان احیا در بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی ایران, تهران و شهید بهشتی. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), 20(69), 1-4. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189769Vancouver : کپی

دبیریان اعظم، ملک حسینی شیرین، اشک تراب طاهره، علوی مجد حمید، عزتی ژاله. بررسی نگرش پزشکان و پرستاران نسبت به حضور یکی از اعضای خانواده بیمار در زمان احیا در بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی ایران, تهران و شهید بهشتی. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery). 1389 [cited 2022August16];20(69):1-4. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189769IEEE : کپی

دبیریان، ا.، ملک حسینی، ش.، اشک تراب، ط.، علوی مجد، ح.، عزتی، ژ.، 1389. بررسی نگرش پزشکان و پرستاران نسبت به حضور یکی از اعضای خانواده بیمار در زمان احیا در بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی ایران, تهران و شهید بهشتی. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), [online] 20(69), pp.1-4. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189769. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 322 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی