برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين رضايت شغلي و نشاط اجتماعي در دبيران مقطع متوسطه شهر جيرفت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جامعه شناسی، دانشگاه یزد
 
چکیده: 

از آنجا که نيروي انساني از حساس ترين و مهمترين منابع يک سازمان محسوب مي شود، رضايت شغلي و نشاط و شادابي کارکنان از اهميت ويژه اي برخوردار است، زيرا رضايت شغلي و نشاط اجتماعي علاوه بر سلامت جسمي و روحي آنها موجب افزايش بازدهي و بهره وري نيروي کار مي گردد. هدف اين مقاله سنجش ميزان رضايت شغلي و نشاط اجتماعي در بين معلمان شهر جيرفت و بررسي رابطه متقابل رضايت شغلي و نشاط اجتماعي است. روش اين پژوهش پيمايشي است و جامعه آماري تحقيق را دبيران مقطع متوسطه شهرستان جيرفت تشکيل مي دهند که در سال تحصيلي 89-88 تعداد آنها 845 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 105 نفر از آنها به عنوان نمونه به روش تصادفي ساده بررسي قرار شده اند. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه استاندارد رضايت شغلي و پرسشنامه محقق ساخته نشاط اجتماعي همراه با روايي و پايايي قابل قبول بوده است. اطلاعات حاصل وارد برنامه spss گرديده و داده ها به وسيله آزمون هاي مقايسه ميانگين، تحليل واريانس يک طرفه، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره تحليل شده اند. يافته ها نشان مي دهد که رضايت شغلي معلمان با ميانگين 44.2 از حد متوسط کمتر و نشاط اجتماعي با ميانگين 57 از حد متوسط بالاتر بوده است. ميزان رضايت شغلي و نشاط اجتماعي با متغير جنسيت تفاوت معني داري را نشان مي دهد و با متغيرهاي تاهل، رشته تدريس و سطح تحصيلي تفاوت معناداري ندارند. همچنين، رضايت شغلي و ابعاد آن با نشاط اجتماعي همبستگي مثبت و معني داري دارند. علاوه بر آن، تحليل رگرسيوني نشان مي دهد که سه متغير رضايت از موقعيت شغلي، رضايت از روابط مناسب بين همکاران و رضايت از سرپرست يا مدير 46.7 درصد از تغييرات نشاط اجتماعي و دو متغير جنسيت و نشاط اجتماعي نيز 47.3 درصد از تغييرات رضايت شغلي را تبيين مي نمايند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زارع شاه آبادی، ا.، و ترکان، ر.، و حیدری، م. (1391). بررسی رابطه بین رضایت شغلی و نشاط اجتماعی در دبیران مقطع متوسطه شهر جیرفت. جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان), 23(4 (پیاپی 48)), 165-188. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189752Vancouver : کپی

زارع شاه آبادی اکبر، ترکان رحمت اله، حیدری محمود. بررسی رابطه بین رضایت شغلی و نشاط اجتماعی در دبیران مقطع متوسطه شهر جیرفت. جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان). 1391 [cited 2021August02];23(4 (پیاپی 48)):165-188. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189752IEEE : کپی

زارع شاه آبادی، ا.، ترکان، ر.، حیدری، م.، 1391. بررسی رابطه بین رضایت شغلی و نشاط اجتماعی در دبیران مقطع متوسطه شهر جیرفت. جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان), [online] 23(4 (پیاپی 48)), pp.165-188. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189752. 

 
بازدید یکساله 636 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی