برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1390 , دوره  2 , شماره  8 ; از صفحه 39 تا صفحه 51 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير استفاده از پوشش ترکيبي پروتئين آب پنير و سديم آلژينات بر تغييرات کيفي ماهي كيلكا (Clupeonella delicatula) در زمان نگهداري سردخانه اي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان انزلی
 
چکیده: 

اين تحقيق جهت بررسي امكان استفاده از فيلم خوراكي براي بسته بندي ماهي كيلكاي سر زده شکم خالي و ارزيابي كيفي آن انجام شد. بدين ترتيب ماهي کيلکاي مورد نظر با ترکيبي از پروتئين آب پنير و سديم آلژينات در غلظت هاي 12 و 0.5 درصد در دو زمان 2 و 4 ساعت تيمار سازي گرديد. تيمارها در سرد خانه 18 – درجه سلسيوس نگهداري شدند. تيمارها در حضور شاهد (نمونه کيلکا بدون استفاده از فيلم خوراکي) در زمان هاي يک روز، يک ماه تا پايان ماه ششم بصورت ماهيانه از نظر ارزش غذايي، باکتريايي، شيميايي و حسي مورد ارزيابي قرار گرفتند. بر اساس نتايج شمارش كلي باكتري هاي مزوفيل و گرمادوست و باكتري استافيلوکوک در نمونه هاي پوشش دار زمان 4 ساعت نسبت به زمان 2 ساعت از کاهش بيشتري برخوردار بود. آلودگي به باكتري هاي کلي فرم، اشرشيا کلي و سودوموناس در نمونه ها مشاهده نشد. ارزش غذايي در نمونه هاي پوشش شده در مقايسه با شاهد افزايش معني داري نشان نداد (P>0.05). اين فاکتور در نمونه هاي پوشش دار زمان 4 ساعت در قياس با زمان 2 ساعت نيز افزايش معني دار نداشتند (P>0.05). تغييرات پراکسيد، اسيد چرب آزاد، تيوباربيتوريک اسيد، نيتروژن ازت دار و pH در تيمار 2 ساعت نسبت به تيمار 4 ساعت روند افزايشي بيشتري داشته اما در هر دو تيمار نسبت به شاهد از سرعت افزايش کمتري برخوردار بوده است. آزمايشات حسي به روش رتبه بندي انجام شد. فاکتورهاي باکتريايي، شيميايي و شاخص پذيرش كلي در تيمارهاي پوشش دار در مقايسه با شاهد تفاوت معني دار آماري داشتند (P<0.05). نمونه هاي آزمايشي تا پايان مدت زمان سردخانه گذاري از كيفيت خوبي برخوردار بودند، اما نمونه شاهد پس از سه ماه كيفيت خود را از دست داده بودند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 81 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی