برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي برخي عوامل اجتماعي موثر بر فساد اداري (مورد مطالعه: سازمان هاي اداري شهر يزد)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان
 
چکیده: 

موضوع: فساد اداري پديده اي پيچيده و داراي علل و آثار چندگانه است که در کشورهاي مختلف نمودهاي متفاوتي دارد و به نظر مي رسد در همه نظام هاي اداري که ميزاني از اختيار نهفته است، وجود دارد. چارچوب نظري: در اين پژوهش، از نظر انديشمنداني چون سلزنيک در رابطه با تعهد سازماني؛ مرتون در مورد رضايت شغلي، تيلور و شوارتز در ارتباط با تمکن مالي، و بارنارد درباره توانمندي هاي مديريتي استفاده شده است. هدف: هدف مقاله حاضر تبيين اجتماعي فساد در سطح سازمان هاي اداري شهر يزد است. روش شناسي تحقيق: با به کارگيري روش پيمايش، رابطه تعهد سازماني، توانمندي هاي مديريتي، تمکن مالي، و رضايت شغلي با فساد اداري در 16 مورد از دستگاه هاي اداري شهر يزد با حجم نمونه 400 نفر بررسي قرار شد. براي تعيين ميزان حجم نمونه براي سازمان ها از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي، و براي انتخاب کارکنان اداري در داخل هر سازمان، از نمونه گيري تصادفي سيستماتيک استفاده شد. براي تحليل روابط بين متغيرها از تکنيک هاي آماري تحليل واريانس، تي تست، ضريب همبستگي پيرسون و براي آزمون مدل نظري تحقيق، از نرم افزار ليزرل و تکنيک رگرسيون استفاده گرديد. نتايج: يافته هاي تحقيق نشان داد که ميانگين ميزان فساد اداري در سازمان هاي مورد مطالعه (33.78) از ميانگين نظري (يعني 27) بالاتر است. اما ميزان فساد اداري در بين سازمان ها متفاوت نيست. ميزان فساد بر حسب تحصيلات کارمندان و تاهل آنها متفاوت است و بين ميزان فساد و سابقه شغلي رابطه اي وجود ندارد. نتايج تحليل مدل رگرسيوني نشان داد که مهمترين متغيرهاي تاثيرگذار بر فساد اداري، تعهد سازماني و سپس تمکن مالي کارکنان است. رضايت شغلي با فساد اداري رابطه معکوس داشت. در مجموع، ضريب تعيين مدل 0.57 به دست آمد؛ يعني 57 درصد از متغير وابسته؛ يعني فساد اداري توسط اين مدل تبيين شده و اين نشان دهنده برازش خوب مدل است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حقیقتیان، م.، و کریمی زاده اردکانی، س.، و نظری، ج. (1391). بررسی برخی عوامل اجتماعی موثر بر فساد اداری (مورد مطالعه: سازمان های اداری شهر یزد). جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان), 23(4 (پیاپی 48)), 125-142. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189740Vancouver : کپی

حقیقتیان منصور، کریمی زاده اردکانی سمیه، نظری جواد. بررسی برخی عوامل اجتماعی موثر بر فساد اداری (مورد مطالعه: سازمان های اداری شهر یزد). جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان). 1391 [cited 2021May10];23(4 (پیاپی 48)):125-142. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189740IEEE : کپی

حقیقتیان، م.، کریمی زاده اردکانی، س.، نظری، ج.، 1391. بررسی برخی عوامل اجتماعی موثر بر فساد اداری (مورد مطالعه: سازمان های اداری شهر یزد). جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان), [online] 23(4 (پیاپی 48)), pp.125-142. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189740. 

 
بازدید یکساله 509 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی